V tuto chvíli pozitivního výsledku doznalo po dlouhých třech letech jednání o možné výstavbě kontejnerového překladiště „Terminál Malešice“, které zvažovala soukromá česko-rakouská společnost vystavět na hranici Malešicko-strašnické průmyslové zóny a v těsném sousedství obytné zástavby v Malešicích. Investor záměru se s ohledem na závěry odborného posudku sám rozhodl odstoupit od řízení EIA (proces posuzování vlivů na životní prostředí). Za pravdu dostaly argumenty a nesouhlasná vyjádření veřejnosti, spolků a dotčených městských částí v čele s MČ Praha 10. Jako Koalice VLASTA jsme po celé tři roky pečlivě monitorovali a připomínkovali celý záměr, podíleli se četnými radami na zásadních připomínkách veřejnosti a společně s vámi sdílíme radost z výsledku!

Je možné, že do budoucna přijde investor s nějakým výrazně upraveným projektem. Nyní se jedná o významný úspěch MČ Praha 10 i dalších okolních částí Prahy a samozřejmě místních občanů. Z nezávislého posudku EIA, který si ze zákona nechal zadat Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, mimo jiné vyplývá sdělení o významně negativním vlivu na ovzduší a také další neúnosné dopravní zatížení celé lokality.

Posudek, který měl být podkladem pro závazné stanovisko Magistrátu hl. m. Prahy, celkově směrem k projektu „Terminál Malešice“ konstatoval následující a zároveň navrhl vydat záporné stanovisko: „Z hlediska komplexního posouzení vlivů záměru na životní prostředí a veřejné zdraví se proto příslušnému úřadu – Magistrátu hl. m. Prahy, odboru ochrany prostředí navrhuje vydat nesouhlasné závazné stanovisko k posouzení vlivů provedení záměru „Terminál Malešice“ na životní prostředí.“. S ohledem na odstoupení investora od posouzení EIA již závazné stanovisko MHMP vydáno v souladu s legislativou nebylo.

O Vánocích v roce 2016 všechny záměr překvapil, ale podat první nesouhlas se stihlo
Ještě jako opozice jsme iniciovali připomínkování nového územního plánu bez překladiště v roce 2018

 

„Ráda bych poděkovala našim občanů za stovky podaných připomínek, úspěšnou petici s téměř 2000 podpisy a ty hodiny práce nad odmítavými vyjádřeními proti překladišti Malešice. Poděkování samozřejmě patří také všem zainteresovaným kolegyním a kolegům z radnice Prahy 10. Záměr překladiště jsme odmítavě připomínkovali od začátku trvání celého procesu EIA, včetně nesouhlasu jeho umístění v chystaném Metropolitním územním plánu. MČ Praha 10 pro svůj poslední zásadní nesouhlas k dokumentaci EIA využila odborných zkušeností zaměstnanců i zastupitelů. A negativní vyjádření z posudku EIA se v závěrech ztotožňují.“, konstatuje starostka Renata Chmelová (VLASTA, nestr.).

„Z hlediska tohoto navrhovaného projektu se jedná o jeho konec, musel by být výrazně ze strany investora přepracován. Úkolem městské části nyní bude se vrátit k již započaté diskuzi o celé průmyslové zóně a její možné postupné transformaci do budoucna s ohledem na skutečné potřeby metropole a samozřejmě s ohledem na již existující zástavbu a kvalitu života v Malešicích“, vysvětluje možný další vývoj ohledně celé kauzy Milan Maršálek (VLASTA, nestr.), který je předsedou Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu. A starostka Chmelová kolegu doplňuje: „S investorem bude potřeba vstoupit do jednání, ke kterému jsem ho dříve opakovaně vyzvala. Podobné záměry v moderním městě nemají své místo a my udržitelný rozvoj Prahy 10 myslíme naprosto vážně!“ S dalším vývojem vás budeme informovat, pod kontakty naleznete shrnující data k celé kauze překladiště Malešice.

Více informací poskytnou:

Milan Maršálek, předseda Výboru životního prostředí a infrastrukturu ZMČ Praha 10, předseda Komise územního rozvoje RMČ Praha 10, zastupitel koalice VLASTA
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 732 527 171

Renata Chmelová, senátorka a starostka MČ Praha 10, zastupitelka koalice VLASTA
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 724 022 964

 

Veřejné projednání EIA v lednu 2020 podtrhlo vysoký nesouhlas občanů se záměrem
Veřejnosti jsme opakovaně pomohli s formulací nesouhlasu v EIA v letech 2017 a 2019

Tři roky proti překladišti

Milan Maršálek se podílel již jako opoziční zastupitel a později po roce 2018 ze své funkce předsedy výboru na formulaci námitek a připomínek MČ Praha 10. Nyní se krátce ohlíží za celým procesem EIA:

„Rozhodně to nebyla žádná sázka na jistotu, ale celý projekt byl z hlediska jeho negativních vlivů na životní prostředí vysoce rizikový. Skutečnost, že odborný posudek navrhl Magistrátu hl. m. Prahy vydat nesouhlasné stanovisko a v důsledku toho se investor rozhodl od řízení odstoupit, tak aby se vyhnul negativnímu stanovisku, je velkým vítězstvím všech odpůrců překladiště! Ukázalo se, že důsledným, odborným a společným připomínkováním celého záměru ze strany obce, spolků a veřejnosti lze dosáhnout kýženého cíle. Cením si aktivity a nasazení všech malešických sousedů a dalších odpůrců tohoto nekoncepčního záměru. Spolupracovat s nimi na připomínkách EIA či prosazení alespoň některých požadavků petice bylo z mého pohledu samozřejmě zastupitelskou povinností, ale také do jisté míry osobní malešickou výzvou. A celá Praha 10 i Malešice v tomto problému obstály na výbornou!“.

 

Předchozí články Koalice VLASTA k tématu:

VLASTNÍ ZPRAVODAJ: Malešice do kontejneru nepatří! (11/2019)

Připomínky Koalice VLASTA k Metropolitnímu územnímu plánu v rámci procesu Společného jednání (7/2018)

Za kvalitnější ovzduší (4/2018)

Občané Malešic odmítají Terminál Malešice (1/2017)

Špatný předvánoční vtip! Ožívá překladiště v Malešicích… Terminál Malešice musí občané i představitelé Prahy 10 odmítnout (12/2016)

 

Zprávy od MČ Praha 10 k dokumentaci EIA záměru „Terminál Malešice“:

Desítka uspěla s připomínkami, investor stáhl projekt „Terminál Malešice“ (4/2020)

MČ Praha 10 nechce v Malešicích překladiště kontejnerů, své připomínky poslala Magistrátu (12/2019)

Proti překladišti v Malešicích se spojily tři městské části, šibeniční termín nakonec stihly (12/2019)

MČ Praha 10 zásadně odmítá překladiště kontejnerů v Malešicích (11/2019)

 

Odkazy na další informace:

Odkaz na posudek EIA k záměru „Terminál Malešice

Odkaz na celé řízení EIA

NE překladišti Malešice! - Občanský rozcestník proti záměru „Terminál Malešice

Nahoru