Děkujeme za důvěru

Děkujeme Praho 10, vážení voliči, milí podporovatelé, sousedé! Radujeme se z úspěchu, začíná nám další práce na čtyři roky. S pokorou přijímáme rozhodnutí občanů, kteří vyjádřili touhu po otevřené radnici.

Uděláme pro to maximum!

Po čtyřech letech se vrací možnost realizace velkokapacitního stavebně-dopravního záměru překladiště Malešice. V těchto dnech byl potichu uveřejněn v příslušném věstníku záměr “Terminál Malešice”, u kterého byl zahájen proces posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). Je skandální, že se tak děje v průběhu období vánočních a novoročních svátků, což značí i přes dodržení zákonných lhůt jediné. Investor si zjevně nepřeje početné připomínkování veřejnosti a důkladnou argumentaci dotčených úřadů a záměrně vybral pro podání svého záměru termín, kdy doufá v menší počet připomínek. Vyjádření je možné podat pouze do 5. 1. 2017, na pozdější připomínky nemusí být brán zřetel.

Skrytý záměr developera?

„Je neuvěřitelné, že se tento záměr objevuje v období svátečního volna. Developer velmi dobře ví, že občané mají vzhledem k Vánocům a dovoleným zúžený prostor pro přípravu i podání námitek. Překladiště přitom může ve Starých Malešicích velmi významně zhoršit kvalitu života. Termín, dokdy je možné uplatnit připomínky, je přitom 5. leden 2017!“ upozorňuje Milan Maršálek, zastupitel koalice Vlasta, který je s místními občany v dlouhodobém kontaktu.

Doplňuje ho senátorka a zastupitelka Prahy 10, členka Komise územního rozvoje Renata Chmelová: „Záměr kontejnerového překladiště, jež se má do Malešic posunout ze zaniklého Nákladového nádraží Žižkov, byl naposledy odmítnut v roce 2012. Tehdy došlo k zamítnutí změny územního plánu hl. m. Prahy, jež by tuto stavbu legitimizovala. Smutnou pravdou je, že s překladištěm počítá i nový návrh Metropolitního plánu Prahy, a to přes opakovaně vyjádřený odpor občanů i místních samospráv, včetně Prahy 10.“ Oba zastupitelé vyzvali dopisem odpovědné představitele MČ Praha 10, aby konali. Zároveň jim nabídli svoji odbornou i organizační pomoc během vánočních svátků.

„Bylo jen otázkou času, kdy se tento záměr znovu na veřejnosti objeví. Koalice VLASTA je připravena pomoci občanům v připomínkování záměru. Citlivá koordinace občanských i odborných aktivit může tento záměr odvrátit nebo aspoň významně přibrzdit,“ vyjadřuje naději pro místní senátorka Renata Chmelová. 

Argumentovat s chladnou hlavou

Milan Maršálek, zastupitel a člen Výboru pro životní prostředí Zastupitelstva MČ Praha 10, ji doplňuje: „Teď je důležité zachovat rozvahu, emoce nechat doma a s chladnou hlavou sepsat relevantní připomínky, které budou uplatnitelné v procesu současného zjišťovacího řízení („první fáze“ procesu EIA) a které záměr posunou do plnohodnotného procesu posuzování vlivů na životní prostředí, včetně veřejného projednání. Právě tam se bude lámat chleba. Sejdeme se s lidmi, budeme jim vysvětlovat relativně komplikovanou terminologii a pohovoříme s nimi, jak by se mohli zapojit. Když to neuděláme, pak nám v Malešicích na několik desetiletí vyroste, co tu opravdu nikdo z nás nechce!“

Senátorka Renata Chmelová doufá, že „Městská část Praha 10, která je v tomto případě dotčeným úřadem, přistoupí k problému maximálně seriózně a profesionálně. Komplexní kritika záměru musí být založena na odborném podkladu, nikoli pouze na prostém odmítnutí. To nic nezaručí. Emotivní argumenty jsou v rámci konečného posuzování snadno zpochybnitelné a znamenají vposledku jen to, že záměr může projít. A tomu je třeba zabránit.“

Důležité informace

Termín: čas na připomínky je pouze do 5. ledna 2017.

Adresáti: připomínky je třeba adresně a jmenovitě směřovat na Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy (OCP MHMP)

Co nesmí chybět: Hlavním sdělením kromě věcných argumentů musí být výslovný požadavek „na provedení celého procesu posuzování vlivů na životní prostředí, dle zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších předpisů“.

Jedině takto zformulovaná připomínka je relevantní v rámci aktuálního řízení, bez tohoto zásadního požadavku nemusí být k jinak věcným připomínkám přihlíženo! Zapojte se prosím i Vy! Jsme připraveni pomoci, o jednotlivých krocích vás informovat.

Podrobné znění “Oznámení záměru” naleznete na tomto odkazu. 

Vyhlášení oznámení záměru na úřední desce MHMP zde.

Vyhlášení na úřední desce MČ Praha 10.  (ke dni 21. 12 2016 nebylo uveřejněno)

Kdo se může zapojit do procesu EIA.

Průběh procesu EIA naleznete zde.

Více informací poskytnou:

Milan Maršálek, zastupitel koalice VLASTA, člen Výboru životního prostředí ZMČ Praha 10
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 732 527 171

Renata Chmelová, senátorka, předsedkyně zastupitelského klubu Koalice VLASTA, členka Komise územního rozvoje RMČ Praha 10
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 724 022 964

Nahoru