KULTURA, SPORT A VOLNÝ ČAS

Součástí kultury jsou lidé, se kterými se stýkáme, veřejný prostor, kde trávíme svůj volný čas, či místo, kde žijeme. Povinností zdravé a moderní městské části je poskytnout k rozvoji kultury dostatečné podmínky – zázemí, prostředky a informace. Celkový objem financí na kulturu je na Praze 10 velmi štědrý, ale většina finančních prostředků jde na nákup kulturních služeb od agentur, a ne na podporu činnosti místních organizací a spolků.


Za problém také považujeme nekoncepční přístup k tématu reprezentovaný chybějící vizí a na ni návaznou strategií, ale i nejasným zadáním pro kulturní objekty spravované městskou částí. Komunikace radnice směrem ke kulturním aktérům a organizacím není na dobré ani odborné úrovni. Nezávislí odborníci chybí i v kulturní komisi.Za silné stránky kultury na Praze 10 považujeme samotnou pestrost čtvrti a vysokou koncentraci profesionálních kulturních aktérů, kteří jsou ochotni se angažovat pro své okolí. Díky revitalizaci veřejných prostranství se zapojením veřejnosti je vytvářen prostor pro kulturně komunitní aktivity.

---------------------------------------------------------------------------------

Sport a aktivní trávení volného času na úrovni městské části Praha 10 zahrnuje zejména pohybové aktivity a příležitosti pro ně (amatérské i profesionální, organizované i neorganizované). Do této oblasti tudíž spadají dětská, seniorská či workoutová hřiště a další plochy pro aktivní trávení volného času. Na profesionální úrovni je klíčová přítomnost dvou extraligových klubů (Slavia a Bohemians).


Za pozitiva lze jmenovat celkově velké množství sportovních organizací, které jsou velmi aktivní, i sportovišť. S výjimkou volnočasového areálu Gutovka, sportovišť u základních škol a hřišť a parků MČ však městská část další nevlastní. Dlouhodobě se jeví jako problém nedostatek halových tréninkových prostor.

Nahoru