ČISTOTA A ZELEŇ

Zdravé životní prostředí je nezbytnou podmínkou pro vyšší kvalitu života obyvatel ve městě. Tato kvalita je spojena s pravidelnou a flexibilní péčí o čistotu ulic a dalších veřejných prostranství a kvalitní údržbou městské zeleně, kterou reprezentují městské parky, lesy a rekreační plochy se statusem chráněné přírody (Trojmezí, Meandry Botiče apod.).


Za hlavní silné stránky považujeme celkovou rozlohu veřejné zeleně, moderní mobiliář, odpadové hospodářství (snaha o flexibilitu a podpora recyklace), systém dotační podpory zohledňující oblast životního prostředí a velkou aktivitu místních občanů (dobrovolnické úklidy aj.). Mezi hlavní problémy patří zvyšující se náklady na údržbu zeleně a mobiliáře, nedostatečná komunikace s veřejností (např. při kácení stromů či u jiných výrazných změn v území) i s dalšími aktéry rozvoje města (magistrát, okolní MČ, TSK atd.) a znečištěné ovzduší ohrožující zdravotní stav obyvatelstva.

Nahoru