BEZPEČNOST A DOPRAVA

Praha 10 disponuje hustou sítí MHD včetně trasy metra linky A. Slabými stránkami je především stimulace dopravy v důsledku koncentrace služeb do obchodních center a přetížení dopravních koridorů. Za problematické lze označit také slabé dopravní vazby mezi různými druhy dopravy (MHD – automobil, MHD – kolo), nesouvislost sítě cyklostezek a zejména pak nedostatečná kapacita ulic pro odstavení soukromých vozidel.


Z hlediska městské části můžeme rozlišit dopravu uvnitř městské části, dopravu z/do městské části, a dopravu tranzitní. Je třeba dbát na vyvážené zajištění a rozvoj infrastruktury pro různé druhy dopravy, umožnit jejich vzájemnou návaznost a podporovat taková opatření, která snižují dopravní zátěž území. 

-------------------------------------------------------------------------------

Jedním z hlavních úkolů státu, ale i samospráv je zajištění bezpečnosti občanů i celé společnosti. Mezi hlavní slabé stránky Prahy 10 lze zahrnout zejména majetkovou trestnou činnost (vykrádání automobilů, vloupání do bytů a domů), drogy (osoby závislé, ale i výroba distribuce), divácké násilí (porušování bezpečnosti při a po sportovních utkáních), gamblerství a bezdomovectví.


Pozitivní na Praze 10 v oblasti bezpečnosti je zejména klesající kriminalita (již pátým rokem klesá počet trestných činů o 10-20% bodů) a že bezpečnost ve školách je na velmi vysoké úrovni – dobře fungují programy spolupráce škol a policie (Bezpečná cesta do školy a Školní policie). I spolupráce mezi složkami Integrovaného záchranného systému a vedením radnice je na dobré úrovni. 

Pravidelná měsíční otázka na zastupitelské kluby v ZMČ Praha 10

Koalice VLASTA nechce dál přešlapovat na místě a pouze přihlížet. Chceme zavést zóny placeného stání. Slibujeme si od nich na mnoha místech úlevu oproti současnému stavu.

Parkování v Praze 10 se dlouho neřešilo. Problém tím nezmizel, naopak vyhřezl! Mají-li mít tzv. parkovací zóny smysl, musí být co nejspravedlivější. Chceme je ve všech ulicích, samozřejmě s výjimkou účelových komunikací a logicky i soukromých stání. Jen tak se k nám nepřesunou auta z okolních městských částí.

Parkovací zóny chceme zavádět transparentně. Koalice projednává zavádění zón od března tohoto roku jak v orgánech Prahy 10, tak s představiteli Magistrátu. Ze zkušeností načerpaných v jiných městských částech víme, že modré, fialové ani oranžové zóny se obrazně řečeno nikdy nestanou růžovými. Individuální automobilová doprava ve velkoměstech vždycky podléhá určité regulaci. Žádné opatření nás nespasí. Je třeba dosáhnout rovnováhy a co největší harmonie mezi využíváním městské hromadné dopravy a dopravy individuální.

My v koalici VLASTA klademe důraz na provázanost všech opatření. Musíme plně využít stávající kapacity placených stání. Je třeba vytipovat místa na výstavbu parkovacích domů. Zredukovat počet nepoužívaných vozidel. Naše ulice trápí velké množství autovraků, ale jejich odstraňování stojí v cestě těžkopádná legislativa, která nedovoluje u vraků skoro nic. Naše starostka a senátorka Renata Chmelová ve věci vraků koná a změna je na dosah. Ještě o jedno v záležitosti parkování prosíme: o pozornost a trpělivost.

Milan Maršálek, zastupitel koalice VLASTA, předseda Výboru pro životní prostředí a infrastrukturu ZMČ Praha 10, Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. 

Převzato z radničního měsíčníku "Praha 10", červen 2019 

Nahoru