OTEVŘENÁ RADNICE

Základem otevřené radnice je široká informovanost a otevřená komunikace s občany přizpůsobená jejich preferencím a potřebám. Mnohdy je nutné vynakládat velké úsilí pro zjištění i základních informací, za rozsáhlejší informace musí občan dokonce platit. Zapojování občanů do rozhodování je v současné době na Praze 10 mnohdy jen pro forma.


Pro rozhodování se nevyužívají otevřená výběrová řízení ani architektonické soutěže. Výběrová řízení za účelem zlepšení správy města se ruší či neúměrně protahují. Důležité informace z rozhodování Rady MČ se schovávají v neveřejných přílohách usnesení, nezveřejněné jsou i zápisy z výborů a komisí. Zastupitelstvo zasedá v nepříznivém čase pro pracující občany. Místo kvalitního informování občanů se používá politický marketing. Radniční noviny jsou zrušené, pouze se inzeruje v reklamních novinách, které se tváří jako radniční. Na sociálních sítích se informuje tendenčně a propagují se radní a jejich politické strany. 

Vážení příznivci dobrého dění v naší městské části,

zdravíme vás uprostřed léta s letním čtením pro příznivce dobrého dění v naší městské části! 

Co dělá radost radním a zastupitelům aneb výběr z práce radnice

Rozsvěcujeme úřad: Praha 10 vyvrací zažité stereotypy a spouští informačně-náborovou kampaň týkající se radnice. 

Praha 10 jako dobrý příklad poskytovatele obecního bydlení v  hlavním městě: Na jednání ZMČ v červnu jsme prezentovali brožuru “Bydlení na Desítce” a v polovině července pak radnice zveřejnila situační zprávu o bytové nouzi Praha 10 - první rok sociálního bydlení (2019–2020)”. 

Kultura žije! Aktuálně MČ Praha 10 realizuje uměleckou soutěž o sochu v Parku u Vršovického nádraží. S vynikajícím ohlasem probíhá také Festival m3 / Umění v prostoru.

Nejvyšší plnění investic za poslední roky: Plnění velkých investic (rekonstrukce Polikliniky Malešice, nastartovaná oprava školských zařízení, dokončení komunitního centra a nízkoprahového klubu Vršovice atd.) se oproti předchozím letům podařilo významně navýšit!

Desítka dopravní: Doprava na Praze 10, to není jen v daném termínu spuštěný výdej parkovacích oprávnění pro zóny placeného stání, ke kterému se veškeré podrobnosti a postupy dozvíte zde.

Bezpečnější a otevřená školní hřiště: O otevření vybraných školních hřišť pro sportovní využití široké veřejnosti jsme informovali již v loňském roce. Letos jsme se zaměřili na jejich bezpečnost a podpořili částkou 500 000 Kč z rozpočtu školství na kustody, kteří budou na školní hřiště dohlížet a udržovat je v řádném stavu. 

Epidemií nemoci COVID-19 jsme prošli se ctí: S odstupem dvou měsíců je třeba poděkovat občanům, úředníkům, pracovníkům příspěvkových organizací, ale i politickému vedení Městské části, jak zvládli první vlnu koronavirové epidemie.

Pohodové léto a prázdninové volno Vám přejí Renata Chmelová a zastupitelé Koalice VLASTA

Nahoru