V lednu došlo k soudnímu zrušení „Plánu zlepšování kvality ovzduší aglomerace Praha“. Dokument měl zajistit koncepční přístup k této tak palčivé otázce. 

Opatření navržená Ministerstvem životního prostředí byla však nekonkrétní a postrádala smysl. Koalice VLASTA se po aktivním, neúspěšném připomínkování připojila k žalobě u Nejvyššího správního soudu, jež žádala zrušení platnosti dokumentu. Což se po dvou letech za významného přispění právníků z organizace Frank Bold i povedlo. Ministerstvo bude muset zpracovat nový materiál – tentokrát s konkrétními opatřeními, jež povedou ke zlepšení stále se zhoršujícího stavu ovzduší v Praze.

V  Praze 10 je hned několik kritických míst s  vysokým znečištěním, např. v  ul. Švehlově, Vršovické ad. Smysl mají připomínky i  ke konkrétním stavebním záměrům. Naši zastupitelé se s  řadou místních spolků a  občanů průběžně zapojují do kauz, jako je  nástavba centra Květ, polyfunkční budova v ul. Štěchovická nebo Terminál Malešice. Chránit si své životní prostředí a bránit se před přefouklými projekty je ve veřejném i soukromém zájmu. I z pragmatických důvodů: kvalita života v daném místě totiž může ovlivnit cenu nemovitosti. 

Milan Maršálek, člen Výboru pro životní prostředí

 

Nahoru