Občané Malešic odmítají Terminál Malešice

Stovka podnětů od místních obyvatel, spolků, dotčené veřejnosti i městských částí. Obětavost občanů, dobrá práce úředníků, nevýraznost současného starosty. To vše obnáší kauza Terminál Malešice, která se otevřela koncem minulého a začátkem tohoto roku.

Koalice VLASTA vítá společnou reakci městských částí Praha 10, Praha 14 a Praha 9, které se jednoznačně vymezily proti navrhovanému záměru kontejnerového Terminálu Malešice. Zároveň připomíná neopomenutelnou roli veřejnosti v této kauze.

Poděkování občanům Malešic
Jsme obcetvornou opozicí, a tak jsme k připomínkám přispěli jednak při konzultacích s úředníky MČ Praha 10, jednak při asistenci místním občanům a spolkům. Jejich role – role dotčené veřejnosti – je totiž v procesu posuzování vlivů na životním prostředí (tzv. EIA) nezastupitelná. Dosud byla bohužel hodně opomíjena,“ říká zastupitel koalice VLASTA Milan Maršálek a pokračuje: „Připomínek dotčené veřejnosti se na Magistrátu hl. m. sešlo velké množství, což svědčí o jednoznačně odmítavém postoji veřejnosti k překladišti. Desítkám místních občanů i ostatním, kteří se během vánočních a novoročních oslav věnovali připomínkám k projektu Terminálu Malešice, nikdo veřejně nepoděkoval. Přitom si to tolik zaslouží! Rádi jsme poradili, konzultovali nebo poskytli technickou pomoc, například starším lidem, kteří měli také chuť se ozvat,“ pokračuje zastupitel Maršálek, člen Výboru životního prostředí Zastupitelstva MČ Praha 10.

Stovka racionálních podnětů proti developerskému záměru
V Malešicích se v krátkém čase podařilo informovat občany a zapojit je do celého procesu natolik,  že počet nesouhlasných podání čítá téměř sto podnětů. To  svědčí o jasném NE k tomuto developerskému záměru. Kritické připomínky se týkaly zejména nevyřešené dopravní situace na Městském okruhu, který by další kamionová doprava zatížila, možná i ochromila. Dále jde o vlivy na zdraví obyvatel, jako je navýšení nebezpečných látek v ovzduší, prašnost atd. Místní společenství vlastníků jednotek poukazovala na zvýšenou hlukovou zátěž a světelný smog: nejbližší zástavba leží pouhých 200 metrů od místa Terminálu. Za zmínku stojí i snížení hodnoty nemovitostí, jež si v posledních letech v dobré víře zakoupila v Malešicích řada lidí.

Role spolků v EIA
Do připomínkování se zapojilo i zhruba deset spolků. Podle Maršálka „spolky jako jediné můžou v dalším řízení špatně provedený proces EIA žalovat. Připomínky občanů i spolků vynikají věcností a odůvodněností. Pro nás v koalici VLASTA se tím nic nemění. Jsme s místními v dlouhodobém spojení po celé volební období. Toto je jen další, byť důležitá epizoda příběhu, který bude mít za několik měsíců snad dobré vyústění. Uděláme pro to vše.“

Zůstanou Malešice dobrou adresou?
Co na plánované překladiště říkají místní? „V Malešicích žiji s rodinou necelých 20 let. Za tu dobu se jen v této městské části opravila či postavila řada domů, vysázela se nová zeleň, vedou se debaty, jak postupně zrekonstruovat centrum Starých Malešic. Z průmyslové periferie Prahy se pozvolna stává zajímavá adresa pro bydlení. Co ale jako noční můra strašila a bohužel stále straší mě a spoluobčany, je hrozící výstavba kontejnerového překladiště v našem blízkém okolí,“ vyjadřuje své obavy Aleš Zíta, jeden z desítek občanů zapojených do připomínkování záměru překladiště, který také shrnuje pohled většiny místních lidí: „Připomínky občanů, spolků i Městských částí byly navzdory naprosto nevhodně zvolenému termínu včas úspěšně předány na Magistrát. Věříme, že bude dále postupováno podle přání a požadavků všech dotčených v tomto řízení. Očekávám, že dojde k novému posouzení záměru a vše skončí odmítnutím výstavby. Podobné projekty totiž do místní zástavby už řadu let nepatří.“

Co bude dál?
Posuzujícím úřadem v rámci tzv. zjišťovacího řízení, jež nyní probíhá, je Magistrát hl. m. Prahy. Ten rozhodne o tom, zda proběhne celé posuzování EIA podle Zákona č. 100/2001 Sb. Vzhledem k rozsahu i kapacitě záměru, jenž byl už v minulosti jednou předložen, a to zhruba v polovičním rozsahu (!) to považujeme za velmi pravděpodobné. Připomínky veřejnosti, spolků i Městských částí by měly dokázat, že Terminál by měl negativní vliv na životní prostředí i veřejné zdraví. Magistrát by ho tedy měl ohodnotit celkově negativně.

Starosta Prahy 10 postupuje málo důrazně
Dění mezi Vánoci se aktivně účastnila i zastupitelka Prahy 10 specializující se na územní plán a zároveň senátorka Prahy 10 Renata Chmelová. „Je skvělé, v jakém nebývalém počtu se zapojila veřejnost. Co udělat, pochopili rychle i úředníci Prahy 10. Přesto je třeba zmínit některá ale a poučit se z nich do budoucna,“ uvádía vysvětluje: „O záměru překladiště v Malešicích se ví už deset let. Přesto minulá ani současná politická reprezentace v čele se starostou Vladimírem Novákem (ČSSD) neudělaly žádný koncepční krok, který by překladišti dlouhodobě bránil. Starosta Novák je přitom léta odpovědný za oblast životního prostředí a byl i členem Komise pro územní rozvoj. Malešickým podle nás nepomůžou vzletné plány na novou zástavbu, které můžou při nedostatečné rozvaze či sklonu k megalomanii způsobit další problémy,“ zdůraznila Renata Chmelová a doporučuje následující: „V současnosti je třeba otevřeně a důrazně jednat s hlavním městem o územním plánu i s dosud mlčícím investorem. Cílem musí být jednoznačně přehodnocení záměrů obou aktérů. Nabízím starostovi pomoc jako senátorka i jako předsedkyně nejsilnější opoziční strany v zastupitelstvu Prahy 10.“

Článek z Lidových novin, 22.3. 2017:
Stovky kamionů do Malešic zatím nepřijedou, projekt obřího překladiště jde k ledu

Více informací poskytnou:

Milan Maršálek, zastupitel koalice VLASTA, člen Výboru životního prostředí ZMČ Praha 10
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 732 527 171

Renata Chmelová, senátorka, předsedkyně zastupitelského klubu Koalice VLASTA, členka Komise územního rozvoje RMČ Praha 10
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 724 022 964

Předchozí článek k tématu:
Špatný předvánoční vtip! Ožívá překladiště v Malešicích… Terminál Malešice musí občané i představitelé Prahy 10 odmítnout (22.12. 2016)

Nahoru