ŠKOLSTVÍ

Společnou odpovědnost za mateřské a základní školy v Praze 10 nese stát a městská část, přičemž povinností městské části je zejména zajistit dostatečnou kapacitu MŠ a ZŠ a financovat provoz školských zařízení. Praha 10 se stará o 29 mateřských škol, zřizuje 13 základních škol a řeší i související volnočasové, tělovýchovné a sportovní aktivity a stravování žáků. Městská část začala pracovat s demografickými výhledy či prognózami až v nedávné době, není tudíž s připravena na aktuální populační výkyvy.


Za pozitivum v oblasti školství lze jmenovat to, že se aktuálně zpracovává koncepce školství na Praze 10. Negativy jsou zejména nedostatečné kapacity a s tím související nespravedlivý systém přijímání dětí v mateřských školách.  Webové stránky školek a škol mají kolísavou kvalitu hlavně co se týče aktuálnosti informací. Za slabší stránku považujeme i neprůhledný způsob obsazování školských rad a nesnadný způsob, jak se rodičovská veřejnost může dostat ke školním vzdělávacím programům škol.

Nahoru