100 % rodičů chce, aby se školy v přírodě konaly v místě, které nebude trpět základními hygienickými a technickými nedostatky. Slovem „základní“ míním „splňující všechny předpisy dané zákonem“. Městská část Praha 10 pár dní před začátkem školního roku pozastavila výjezdy dětí na školy v přírodě. Pozdě, ale přece. Většina rodičů o tom ovšem neví. Proto přehledně tato základní fakta:

  1. Na Horském hotelu na Černé hoře se od incidentu se ZŠ Jakutská v prosinci 2016 konalo několik výjezdů pracovníků Krajské hygienické stanice v Hradci Králové. Ti zjistili základní nedostatky v provozování objektu a nařídili okamžité kroky vedoucí k nápravě. Ze všech výjezdů existují protokoly. Zdůrazňuji, že jde o iniciativu a práci krajské hygieny v HK.
  2. Provozovatel (Gastro servis Zemánek, jednatel Robert Zemánek) dostal za neplnění svých ZÁKONNÝCH povinností pokutu 60 000 Kč.
  3. Problémy se týkají hlavně pitné vody. Tedy toho, jak dosáhnout, aby jakost pitné vody byla co nejlepší a stabilní po celý rok (příčinou není jednorázová nehoda). Aby vše po technické stránce - úpravna vody a čistička odpadních vod - fungovalo, jak má. Pro ilustraci, v zimních měsících roku 2017 byly v objektu ubytovány děti z jiné městské části. Nesměly pít vodu z kohoutků, provozovatel musel zajistit na pití, vaření, ale i čištění zubů vodu balenou. Nad dětmi musel stát dozor. Tak to žádala hygiena.
  4. Majitelem objektu je Praha 10-Rekreace, a. s. (dceřiná společnost a. s. Praha 10-Majetková, ve 100 % držení MČ Praha 10). V představenstvu i v kontrolních orgánech jsou jenom lidé z vládnoucí koalice a kontrola podle toho taky tak vypadá. Poslední zpráva na webu „Majetkové“ k Horskému hotelu je z 10. ledna 2017 (https://www.majetkova.cz/inpage/aktuality/).
  5. "Podle sdělení Lukáše Rázla, zastupitele a předsedy představenstva Praha 10-Majetková, a.s., do objektu Horského hotelu v Janských Lázních zatéká střechou." To je citace ze zápisu jednání Rady MČ Praha 10 ze dne 24. 8. 2017. O této závažné konkrétní skutečnosti tisková zpráva vydaná dne 31. 8. 2017 mlčí.
  6. Během dubna probíhaly veřejné diskuse na školách Prahy 10, kde rodiče otázky hygienického i bezpečnostního standardu, ale i podezřelých veřejných zakázek mnohokrát vznesli. Na otázku o poučení z prosincové nevolnosti dětí, kdy 3 děti skončily v nemocnici, nedostali rodiče odpověď. V současné době (pondělí 4/9 v 17 hodin) radnice informuje o stavu na Horském hotelu a přerušených školách v přírodě jen na svém oficiálním webu, na Facebooku nikoli. Se situací jsou seznámeni ředitelé škol a skrze ně pouze ti rodiče, jichž se nekonání škol v přírodě týká.
 
Pavel Mareš, 6. 9. 2017

 

Nahoru