Problémy s pitnou vodou uzavřely Horský hotel. Těsně před začátkem školního roku 2017/2018 oznámila radnice, že z bezpečnostních a hygienických důvodů přerušuje program škol v přírodě na Černé hoře. Vyvrcholily tak problémy s provozovatelem hotelu, firmou Gastro servis Zemánek.

VLASTA vyzývala v roce 2015 Radu vedenou hnutím ANO a od roku 2016 dále Radu vedenou ČSSD a TOP 09 k důsledné nápravě poměrů na Horském hotelu. Opakovaně, důrazně a na základě řady znepokojivých faktů. Upozornili jsme na neprovedené elektroinstalace a bezdůvodné obohacení se firmy, jež si vyfakturovala přes 5 mil. Kč za práci, kterou nikdy neodvedla. Dosáhli jsme aspoň toho, že se peníze vrátily. Narazili jsme na žalostný stav elektroinstalace a hromosvodů a žádali jsme, aby byly odstraněny desítky závad. Náš zastupitel Karel Duchek projevoval vážné obavy o zdraví dětí kvůli bezskrupulózním způsobům pana Zemánka.

Nevolnost z 12. 12. 2016

Co stálo za úplným uzavřením hotelu? Incident z  12. prosince 2016, kdy byla kvůli nevolnosti ze školy v přírodě odvezena celá třída ze ZŠ Jakutská. Dva dny poté zaslali zastupitelé Chmelová, Mareš a Richterová starostovi a zodpovědným radním dopis s žádostí o zevrubné informace o incidentu a výzvu, aby iniciovali důkladné šetření, týkající se kvality podávaných jídel a KVALITY VODY v Horském hotelu.

Vládnoucí koalice mohla nestandardní poměry na Černé hoře řešit rozhodně důkladněji a obezřetněji. Místo toho se na sérii besed ve školách Prahy 10 během března a dubna 2017 zaměřila na to, aby rodiče přesvědčila o tom, jak skvělé školy v přírodě v Krkonoších máme a jaký smysl má jejich pokračování.

Co objevila hygiena

Jenže mezitím konala hradecká hygiena – a začaly se dít věci. Objevily se dlouhodobě neřešené problémy s pitnou vodou. Zatékání do objektu. Nezkolaudovaná sauna. Špatné skladování jídla. Velký nepořádek na mnoha místech... Nejhorším zjištěním bylo to, že se pan Zemánek mezi lety 2012 a 2016 vyhýbal své zákonné povinnosti a nestaral se řádně o úpravnu pitné vody. Na tomto místě se přitom ve vodě vyskytují nadlimitní hodnoty arsenu...

Děti na školy v  přírodě od září 2017 přestaly jezdit. Pár týdnů poté se do objektu vydali vládnoucí politici, aby zjistili, že na Horském hotelu je stejně velký nepořádek, jaký po návštěvě v listopadu 2015 popsali Renata Chmelová a Karel Duchek. Kvůli liknavosti ANO, ČSSD a jejich spojenců nemáme od hotelu pokoj. V Radě pak seděli či sedí mnozí z těch, kteří tento stav dopustili nebo mu jen trpně přihlíželi (starosta Novák, radní Cabrnochová).

A současný stav? Dostávají se nám jen kusé a nejasné informace. Na doplňující otázky k rekonstrukčním pracím se opět odkazuje na to, že hotel nepatří přímo Praze 10, ale zprostředkovaně městské akciovce. A tudíž nemáme právo vědět víc. Kdy se Horský hotel znovu otevře? Kdy bude moci objekt vidět na vlastní oči veřejnost? Není známo. Doufáme pevně, že už brzy přestane být černou dírou na peníze, hygienu i naši trpělivost.

Pavel Mareš, zastupitel VLASTY, člen Komise výchovně vzdělávací

Nahoru