Tradiční akce „Společně ukliďme Prahu 10“ se letos v souladu s kampaní „Ukliďme svět, ukliďme Česko“ konala v sobotu 7. dubna.

V Praze 10 lze s podporou iniciativy Společně pro Desítku a Úřadu MČ Praha 10 organizovat dobrovolnický úklid určité lokality prakticky po celý rok. Uklízely se opět malešický lesík, dětská hřiště, Trojmezí, okolí Botiče ve Vršovicích, zelená zákoutí Bohdalce a Slatin atd.. Abychom si tu bez obav mohli jít bezpečně zaběhat, projít s kočárkem nebo uspořádat piknik. Každý rok se přidávají další pomocníci (letos více než 300) a někdy se objeví parta, která uklízí tam, kde se dosud neuklízelo. V Malešicích se už uklízí jen běžný odpad. Většinu černých skládek se podařilo zlikvidovat, nové se vyskytují jen výjimečně. Kromě samotného úklidu klademe velký důraz na prevenci. Nakládání s odpady se věnuje stále větší pozornost. Úklidů se účastní rodiny s malými dětmi, pro které se připravují doprovodné programy, jako třeba vypouštění netopýrů na Trojmezí nebo pečení buřtů. A pamatujme si: Prahu 10 uklízíme pro sebe, ne po sobě!

Martin Moravec, koordinátor akce, zastupitel na Praze 10

Nahoru