Dne 3. září dostali všichni zastupitelé MČ Praha 10 email, který je zajímavý, výstižný a velmi dobře shrnující situaci ohledně urbanistické studie Bohdalec – Slatiny – brownfield Strašnice:

 Vážení,

rada odsouhlasila studii a projekt Vám bude předložen 11. září k odhlasování. Obávám se, že si reprezentace naší městské části dostatečně neuvědomuje dopady projektu:

 • počet obyvatel městské části vzroste o 30 tisíc - t.j. budeme mít téměř o třetinu obyvatel více než dnes
 • nikdo dosud nestanovil náklady zhotovení nové infrastruktury, ani její pozdější údržby: voda, kanalizace, plyn, elektřina, školy, školky, městská zeleň, uliční osvětlení, chodníky, jízdní plochy, protihluková opatření u dálnice, u nové železniční transverzály a případně u příjezdových komunikací - kdo ponese tyto náklady?
 • není jasné, o kolik bude muset být rozšířena současná nemocniční kapacita a kdo ponese náklady jejího rozšíření
 • nebyla řešena zátěž stavební činností: s kolika jízdami stavebních kamionů a betonářských aut se počítá a jak zatíží samotná stavební činnost okolní obyvatelstvo hlukem a exhalacemi
 • nebyla provedena dopravní studie pro nově postavenou čtvrť, ačkoliv již dnes jsou okolní komunikace přetíženy (Bělocerkevská, Bohdalec, Vršovická, Průběžná, V Korytech, Jižní spojka) - již dnes jsou plné autobusy i tramvaje, a na Bělocerkevské a na Bohdalci zácpy: kam, kudy a jakými dopravními prostředky budou jezdit za prací, na nákupy a za zábavou budoucí obyvatelé
 • nikdo se nezabýval nárůstem hluku a exhalací automobilovou dopravou po ukončení jednotlivých stavebních fází
 • nikdo se také dosud nezabýval tím, do jaké míry vzroste agenda úřadu městské části a jak toto zatíží rozpočet městské části

 

Projekt je odstrašujícím příkladem špatného komunitního plánování:

1) nebyly stanoveny rámcové cíle

 • zda a jaký chceme nárůst obyvatel
 • kolik a kde chceme parků, městské zeleně a zahrádkářských kolonií
 • zda, kolik a kde chceme mít průmyslové zóny
 • jaký výškový profil má mít nová zástavba
 • jakým způsobem zajistíme dodržování limitů hluku a zplodin, již dnes často překračovaných

2) nebyla provedena veřejná ideová urbanisticko-architektonická soutěž

3) zapojení veřejnosti bylo omezeno na možnost připomínkování, a to jen jedné jediné varianty, takže v tomto systému mohlo dojít jen ke kosmetickým úpravám této varianty

4) do plánování nebyli zapojeni majitelé pozemků a nemovitostí v daném areálu, projekt nesmyslně ignoruje současná užití areálu

 Pokud zamýšlíte projekt odsouhlasit, učiníte tak s klidným svědomím? Zatížili byste dnešní i budoucí obyvatele dosud neurčenými závažnými dopady. Odmítněte studii !!

Je totiž stále ještě možné nově stanovit rámcové cíle, vyhlásit ideovou soutěž a tím získat představy o všech možných využitích daného území, zapojit majitele pozemků a nemovitostí, odhadnout náklady a přínosy variant. Teprve potom budete moci s klidným svědomím rozhodnout o tak závažném nasměrování naší budoucnosti.

Je dále možné, že si brzy zvolíme jiné zastupitele a že po volbách projekt bude přepracován, a teprve pak předán magistrátu v rámci připomínkování Metropolitního plánu. Ten je sice ve skluzu, ale pro urychlení a pro úsporu dalších nákladů by přepracovaný projekt neměl být zhotoven tak detailně jako ten stávající - pro připomínkování na magistrátu by jistě postačil rámcový podklad, a ten by mohl být vypracován poměrně rychle.

 

Petice "ZA ZELENÉ SLATINY": 
http://www.naslatinach.cz/…/2…/07/Za-zelen%C3%A9-Slatiny.pdf
Petiční arch:
http://www.naslatinach.cz/…/Za-zelen%C3%A9-Slatiny-peti%C4%…

 

Pavel Chabr, občan Prahy 10

 

Nahoru