Vážení příznivci dobrého dění v naší městské části,

když jsme s vámi opakovaně mluvili před volbami, neslibovali jsme modré z nebe, ale otevřenost, odpovědnost a důkladnost. Jednou z nejnáročnějších kapitol a zároveň základním úkolem svěřeným samosprávám je školství. Školství má na starosti náš místostarosta David Kašpar (VLASTA / STAN) a to se neobejde bez kvalitního zázemí. 

Školské budovy a zařízení zachraňujeme doslova “hodinu po dvanácté”. Starat se o školy není luxus, ale povinnost městské části. I proto jsme vyhlásili, že dodatečně získané finance z daně z nemovitých věcí půjdou právě na opravy a rekonstrukce škol (více v tiskové zprávě úřadu). Současně s využíváním vlastních zdrojů usiluje Praha 10 o hledání zdrojů v rámci Prahy a z evropských fondů.

Co jsme aktuálně splnili z našeho volebního programu?

  • Podpoříme parkovací zóny pro rezidenty i smíšené zóny pro návštěvníky Prahy 10
  • V obnovených radničních novinách zveřejňujeme informace o bezpečnosti a prevenci
     
  • Nahradíme uschlé stromy novými a budeme o ně pečovat
  • Udržitelný rozvoj Prahy 10 podporujeme zaváděním ověřených procesů místní agendy 21
Co se ještě dozvíte? Moje stopa - participativní rozpočet Městské části Praha 10 pokračuje 5. ročníkem! Desítka získala v minulém týdnu 3 z 12 dotací na projekty tzv. “Smart City”, které by měly šetřit energii, finanční prostředky a čas. MČ Praha 10 i v letošním roce podporuje zapojení dobrovolníků i organizací do akce Ukliďme Česko. Pokud se chcete sami zapojit a získat podporu radnice, kontaktujte Referát čistoty MČ Praha 10. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na nového nájemce Restaurace na Gutovce
 
 
Pohodové a odpočinkové jarní prázdniny Vám přeje Renata Chmelová a zastupitelé Koalice VLASTA
Nahoru