Vážení příznivci dobrého dění v naší městské části,

vstupujeme do druhé čtvrtiny tohoto volebního období a je tu pravidelné shrnutí naší práce pro vás.

Velkým mediálním tématem dnešních dnů jsou “autovraky”. V průběhu ledna schválila Poslanecká sněmovna drtivou většinou návrh zákona, který umožní jejich rychlejší odstraňování z pozemních komunikací. V Senátu snad předloha zákona také získá širokou podporu! Také proto, že se problému již několik let, podobně jako další starostové, věnuje jako senátorka naše kolegyně Renata Chmelová (VLASTA / nestr.).

Co jsme aktuálně splnili z našeho volebního programu?

  • Dokončili jsme stavbu nové MŠ Nad Vodovodem. Během dokončování jsme pozorně naslouchali připomínkám těch, kdo školku budou každý den využívat, sešlo tedy například z plánované sauny a naopak se lépe vyřešila dispozice budovy. Vyslechnout si budoucí uživatele budovy je pro nás samozřejmé a to je výrazná změna oproti nedávné minulosti. Upozorňujeme, že aktuálně probíhá mimořádný zápis do této nové mateřinky!

  • Jak by se měla rozvíjet kultura v Praze 10? Na tom pracoval náš místostarosta David Kašpar (VLASTA/STAN), který také představil zbrusu novou Koncepci kultury MČ Praha 10 pro období 2020-2025. Na kulturu hledíme jako na soubor hodnot: “umění, které vnímáme, historie, kterou sdílíme, lidé, se kterými se stýkáme, veřejný prostor, kde trávíme volný čas, či místo, kde žijeme.” Celý dokument si v poklidu přečtěte zde

  • Terminálu v Malešicích říkáme jasné NE! Zapojujeme občany do procesů posuzování vlivů na životní prostředí! V rámci studie EIA (posouzení vlivu záměru na životní prostředí) k záměru terminál Malešice se konalo i na základě připomínek Prahy 10 velké veřejné projednání, organizované Magistrátem hlavního města Prahy. Akce trvala dlouhých 5 hodin a náš kolega Milan Maršálek (VLASTA/nestr.) poskytl řadě místních občanů významné rady, jak efektivně a cíleně nechtěný záměr kontejnerového překladiště připomínkovat a odmítnout! O možném vrácení dokumentace stavebníkovi k přepracování se rozhodne do 8. 2. 2020 na hlavním městě. Držme si všichni palce!

  • Slatiny zalidněné, ne přelidněné! Studie Bohdalec – Slatiny (USBS) z roku 2017 v nové, přepracované podobě navrhuje uspořádání území pro 26 000 obyvatel oproti původně plánovaným 35 000, snižuje výšku některým z navrhovaných budov a dále se zabývá dopravním řešením území (dořešit zbývá v současnosti projednávanou otázku drážních pozemků). Územní plán a rozvoj je na Praze 10 ve sdílené gesci starostky Renaty Chmelové (VLASTA / nestr.) a místostarosty pro územní rozvoj Martina Valoviče (ODS). Podrobné informace najdete na webu městské části

Oznámení z radnice: MČ Praha 10 odvolala ředitele CSOP. Pochybil nyní i za minulého vedení radnice. Více zde v tiskové zprávě Úřadu.

Těšme se, že během několika měsíců uvidíme postupně desítky, možná i  několik stovek uvolněných parkovacích míst v ulicích Prahy 10

Pohodový a úspěšný vstup do roku 2020 Vám přejí Renata Chmelová a zastupitelé Koalice VLASTA

Nahoru