Úřad MČ vypsal výběrové řízení na provozování jednoho z nejkrásnějších výstavních míst v naší městské části. Celé znění výběrového řízení na prostory v Moskevské 57 však připomíná akci kulový blesk. Krásný secesní objekt a členitý prostor o rozloze téměř 450 m2 nabízený za zvýhodněný nájem 200,- Kč m2/ rok si zaslouží naši pozornost. Enormně krátká lhůta a nejasné zadání je ale podle našeho názoru důsledkem politováníhodné ukvapenosti a snahy prostor sice co nejdříve oživit, ale na úkor kvality a správného projednání celé věci.

Věnujeme se proto třem aspektům celé věci:

1) Co je možno dělat teď, dle vyhlášeného VŘ,

2) Na co je třeba dát pozor, co by zájemci neměli opomenout

3) Co koalice Vlasta žádá po vedení radnice

 

 1. Vyhlášené výběrové řízení vymezuje následující mantinely

Jaká vize má šanci na úspěch?

 • Z toho, jak je napsané výběrové řízení, vyplývá, že hlavním hodnotícím kritériem (váha 50 %) je jasné vystižení a odůvodnění projektu a jeho přínosu pro kulturní a společenský život MČ Praha 10. Bez bližší specifikace se toto kritérium jeví jako obtížně kvantifikovatelné, ale nešť. Každopádně jasně říká, ať se ucházejí lidé s komunitním přesahem, stávající aktivní hybatelé místních komunit a všichni ti, kteří umí připravovat akce se zaměřením na co nejširší publikum.

 • Současně ale výběrové řízení žádá kvalifikaci, neboť 35% hodnocení se bude skládat z kritéria úspěšnost předchozích realizací z oblasti výstavnictví a muzejnictví nebo z oblasti pořádání kulturních a společenských akcí a z kritéria odborný profil uchazeče

 • Ne tak podstatné (za 15%) je, za jak dlouho budete schopni svůj záměr zrealizovat. Přesto se tímto kritériem dává najevo, jak nakvap vedení radnice má. 22.5. vyhlášení VŘ, 5.6. jeho konec, a pak předpokládejmese začátkem září očekávaný rozjezd? V situaci, kdy se uchazeč zaváže platit sice nízký, ale přece jen nájem (cca 8000,- Kč měsíčně + energie, nejspíš v řádu cca 6000–7000,- Kč), a nemohl stihnout požádat o žádnou podporu či dotace.

Co je možné (a nutné) udělat hned?

 

 1. Na co je třeba dát pozor

Na základě zkušeností s přihláškami do jiných výběrových řízení je zřejmé, že se opakují tytéž chyby. Ty nejčastější vyjímáme:

 • Zájemce nepochopí, že “pevně spojit do spony” znamená secvaknout a opatřit úředním razítkem (udělají na poště nebo na Czech pointu na úřadě: není to problém, protože tam s přihláškou zájemce stejně musí ověřit podpis, ale je třeba na to myslet)

 • Neopatří obálku kompletní adresou (včetně čísla nebytové jednotky)

 • Něco jiného vyplníte špatně (např. přihlásíte se jak jako fyzická osoba, tak jako fyzická osoba podnikající)

 • Přihlášku si jakkoli upraví – to nelze.

Naopak lidé často nevědí, že mohou využít konzultací na úřadě nebo třeba s námi:

 • Zajít se poradit na referát nebytových prostor, až budete mít přihlášku kompletní (měli by vám poradit, jestli něco nechybí nebo není blbě)

 • Jste-li galerist(k)a nebo jiný odborník, spojte se s místními spolky a aktivními jednotlivci. Dohromady budete lépe odpovídat poptávce.

 • Jste-li „činorodí místňáci“, spojte se s odbornou záštitou.

 • Chcete-li, ozvěte se nám. Zkusíme pomoci.

A hlavně buďte rychlí jako blesk. Pokud byste přihlášku podali 5.6. v 10:01 hodin, na základě minulých zkušeností s přihláškami je téměř jisté, že budete vyřazeni. I kdyby váš projekt zářil na poli desítkových volnočasových aktivit jasněji než hvězdy nad Slávií…

 1. Jaké změny koalice Vlasta žádá po vedení radnice?

Lepší je prodloužit VŘ a nechat prostory Galerie 10 na krátký čas zavřené. Současná kvapná snaha vyvolává jen a jen pochybnosti.  Martin Moravec, člen koalice Vlasta ve Výboru pro kulturu a památky ZMČ, k tomu říká: „Naše obec usiluje o zapojování občanů. Šíří ankety a dotazníky, podporuje participativní rozpočet. Ve výboru pro kulturu navíc projednáváme dlouhodobou kulturní strategii. Jak je možné, že kontury toho, co chceme od provozovatele jednoho z nejlukrativnějších prostor v naší městské části, neprojednal tento příslušný zastupitelský orgán?“ Shrneme-li to, je:

 • Nepřijatelné neinformovat členy tohoto výboru o tom, že se VŘ připravuje.

 • Naopak o výběrovém řízení má být široká veřejnost informována co největším množstvím komunikačních kanálů.

 • Nutné posunout termín pro odevzdání přihlášek do VŘ. Vzniknou tak mnohem menší škody nežli takto překotným VŘ, kdy není možné připravit kvalitní projekt (natož v situaci, kdy je třeba zahrnout i financování).

 • K financování se nabízí řada otázek: bude se obec podílet např. na osazení stěn (tj. závěsném systému pro galerii) nebo na úpravě jedné či dvou místností na dětskou hernu? V situaci, kdy je nájem sjednáván pouze na rok a půl, je neúnosným rizikem i nákup mnoha židlí potřebných na obcí poptávané koncerty.

 • Poslední otázkou s finančními dopady je převzetí elektřiny: pokud dojde k jejímu tzv. „odstřižení“, je možné, že poté revizní technik bude požadovat před znovuobnovením větší rekonstrukce a náklady se vyšplhají do dalších desítek tisíc.

  

Olga Richterová, zastupitelka koalice VLASTA za Piráty a členka Komise majetkové a nebytových prostor

 

A jak to bylo doposud?

O dosavadní situaci vypovídá článek aktuálně publikovaný na dvanácté straně Vlastních novin.

„Galerie hodná Prahy 10“ - Vlastní noviny, 5. číslo, léto 2017

Galerie DESET je v prostorách bývalého Waldesova muzea (Moskevská 57) v provozu od listopadu 2003. Jejím provozovatelem je od té doby, na základě opakovaně prodlužované nájemní smlouvy (tedy bez vypsání nové soutěže) malíř František Vlach. Radnice nájemci celý prostor (448 m2) poskytuje za zvýhodněné nájemné, které bylo v roce 2016 zvýšeno z 1 868 Kč na 3 736 Kč měsíčně. Dramaturgie aktivit původně navržená panem Vlachem zahrnovala 1x měsíčně autorskou výstavu (záběr od klasických výtvarných technik až po počítačovou grafiku), edukační pásmo (cyklus přednášek pro školy rozložený na 12 měsíců), autorská čtení (1x čtvrtletně), diskuse.

Sliby, realita. A budoucnost?

Podíváme-li se na souhrn aktivit od té doby, zjistíme, že předložený záměr galerie téměř nenaplňuje. Radniční vstřícnost k nájemci navíc nekončí u nájmu. V roce 2007 se Praha 10 smluvně zavázala, že je nájemce oprávněn ji 1x ročně požádat o provedení oprav a stavebních úprav až do výše 50 000 Kč, což bylo využíváno. Na druhou stranu za celou dobu trvání smlouvy nebyl vznesen požadavek na bezbariérový vstup do galerie. Přitom se v těchto prostorách konaly v letech 2009–2014 i svatební obřady. Radnice navíc nesledovala návštěvnost ani celkový zájem veřejnosti o galerií nabízený program jakožto indikátory jeho kvality. Praha 10 se nepodílí ani na propagaci programu galerie.

Smlouva už patrně panu Vlachovi automaticky prodloužena nebude. Navíc se už delší dobu chystá nová kulturní koncepce MČ Praha 10. Snad s sebou přinese i nápravu poměrů. Takovou, z které by měl radost i pan Waldes.

Jana Komrsková a kol.

 

Nahoru