Koalice VLASTA vstupovala do veřejného dění s vědomím, že MČ Praha 10 je vázána řadou smluv, které pro ni nejsou vůbec výhodné. To, na co jsme přišli, ale předčilo nejhorší očekávání.

Čeho se smlouvy týkají a jak nevýhodné jsou? Proč aspoň některé z nich není vládnoucí koalice schopna ukončit a změnit? Probereme si zde tři nejvýmluvnější kauzy minulých let. V tuto chvíli je zásadní nedovolit, aby něco takového nevznikalo i v roce 2018!

Nekonečné Bio Vzlet

Únor 2007. Praha 10 podepsala nájemní smlouvu s Klang s.r.o. Kino má být zrekonstruováno a v listopadu 2008 zkolaudováno. Ke kolaudaci nikdy nedošlo. Prodlužovaná smlouva byla v prosinci 2012 ukončena. Praha 10 následně firmě Klang zaplatila vyrovnání ve výši 31,7 mil. Kč. Bohumil Zoufalík poté slibuje, že se rekonstrukce dokončí v řádu měsíců a bude stát jednotky milionů. Až po dalších 5 letech byla dokončena nová projektová dokumentace a začal se vybírat zhotovitel. Prosinec 2017: radní vyhlašují vítěze, firmu VISTORIA, spjatou s nechvalně známým podnikatelem Hrdličkou. V lednu 2018 Rada zakázku pozastavuje a nařizuje audit vývoje smluvních vztahů od roku 2001. Otevření kina i způsob jeho využití v nedohlednu.

Poliklinika se slevou

Praha 10 v roce 2004 pronajala areál polikliniky Malešice v Plaňanské firmě Medifin. Smlouva byla uzavřena do konce července 2020 za roční nájemné za nemovitost ve výši 5,02 mil. Kč bez DPH. K zásadně nevýhodné změně smlouvy mezi MČ Praha 10 a Medifinem došlo v roce 2013. Smlouva byla prodloužena o dalších 10 let do roku 2030 a nájemné sníženo na polovinu! (Sleva pro nic za nic!) To vše za právně nevymahatelný příslib Medifinu, že na své náklady provede stavební úpravy vnitřku polikliniky. V dubnu 2017 je podepsáno memorandum, podle kterého Medifin vrátí onu „slevu“ na nájemném a MČ Praha 10 zrekonstruuje objekt kompletně na své náklady. Právní vymahatelnost závazků z Memoranda měly zajistit na ně navazující smlouvy. Ty zatím podepsány nebyly. Firma Medifin je mezitím od 1. 1. 2018 v likvidaci. Právní nástupce „Medifin – Zdravotní služby“ má nového majitele. Jednání pokračují, projektová dokumentace je těsně před dokončením. Výsledek v nedohlednu.

Hotel pro Zemánka

V roce 2008 koupila MČ Praha 10 prostřednictvím své akciovky Praha 10-Rekreace (Rekreace) Horský hotel na Černé hoře. Ten v několika vlnách rekonstruovala. Celkové náklady na pořízení, rekonstrukce a vybavení hotelu se vyšplhaly na 120 mil. Kč. V říjnu 2008 začne objekt spravovat firma Gastroservis Zemánek (GSZ). Smlouva o provozování hotelu zajišťuje GSZ jistý zisk. Během školního roku platí GSZ nájemné 1 Kč za den, Rekreace hradí GSZ 350 Kč za osobu a den, resp. 200 Kč za prázdné lůžko a den. V době školních prázdnin platí GSZ nájemné 600 Kč na den a 111 lůžek může dle libosti dále pronajímat. Vzniknou i smlouvy mezi Prahou 10, jí zřizovanými školami a Rekreací. Na jejich základě MČ Praha 10 pošle školám dotaci 450 Kč na osobu, resp. 300 Kč na prázdné lůžko. Školy z těchto prostředků uhradí účast dětí na školách v přírodě, a to Rekreaci. Dotace na školy v přírodě činily v roce 2016 bezmála 16 mil. Kč. Rekreace během své existence navrší ztrátu 21 mil. Kč. Od konce letních prázdnin 2017 je Horský hotel kvůli nevyhovujícím bezpečnostním a hygienickým podmínkám – navzdory desítkám milionů Kč investovaným do oprav – pro školy v přírodě uzavřen. Praha 10 i její akciovka vydávají další velké peníze za právní konzultace, jak řešit stávající situaci. Ztráty vygenerované Prahou 10-Rekreace, a. s., budeme muset zaplatit všichni.

 

Nahoru