Městská část Praha 10 má ve správě nejvíce bytů ze všech pražských městských částí. To přináší řadu pozitiv pro její občany: pravidelné příjmy z jejich pronájmu, které jsou významným zdrojem rozpočtu, a především klíčový nástroj pro realizaci sociální politiky a zabezpečení sociálního bydlení.

Systém sociálního bydlení na Praze 10 by měl snížit počet lidí bez přístřeší, na ubytovnách a v institucích či sociálně rizikových lokalitách. Měl by rovněž snížit počet lidí, kteří vynakládají na bydlení nepřiměřeně velkou část svých příjmů (např. podstatná část seniorů).

V současnosti v MČ neexistuje Koncepce bytové politiky a s přípravou Koncepce sociálního bydlení se čeká na schválení příslušného zákona. Rozprodej volných bytů však návrh a realizaci této koncepce značně omezí.

MČ Praha 10 přesto postupně rozprodává volné byty. Jde o byty, které jsou sice často ve stavu odpovídajícím jejich stáří, jsou však volné a lze je pronajmout, eventuálně opravit a pronajmout. Hlavním argumentem vládnoucí koalice je to, že jejich administrování je pro MČ drahé (musí například přispívat do tzv. fondu oprav mezi 30 a 70 Kč za m2 za měsíc). Od roku 2013, kdy byl zahájen prodej volných bytových jednotek formou elektronické aukce, bylo prodáno již 502 volných bytů, za které MČ utržila 1 097 milionů Kč (modrá čára na obrázku). 

Podíváme-li se na vývoj zůstatků na bankovních účtech městské části Praha 10 v letošním roce (v tabulce jako oranžové puntíky), je zřejmé, že výnosy z prodejů bytů leží na – dnes prakticky neúročených – účtech a kvůli nastupující inflaci jejich reálná hodnota každým dnem klesá. Oproti tomu hodnota bytů, díky aktuální situaci na trhu, velmi rychle roste. Zkušenosti s realitním trhem v hlavním městě pak jasně ukazují, že ceny bytů ještě nikdy dlouhodobě neklesly.

Druhý obrázek ukazuje průměrnou cenu za 1 m2 v aukcích, které Rada MČ vyhodnotila v daný den (modrá čára). Příspěvek na správu se pohybuje mezi 30 a 70 Kč za m2. Za 55 měsíců, které uplynuly od první aukce to činí i při průměrném příspěvku 70 Kč na m2 necelé 4000 Kč (to je ta červená čára). Za tuto dobu však průměrná cena 1 m2 vzrostla o šestinásobek této částky.

Shrňme si to: V tuto chvíli neexistují ekonomické důvody pro prodej volných bytů. Proč? Náklady na jejich správu nejsou vysoké, snadno je pokryje nájemné. Disponibilní prostředky MČ Praha 10 ve výši 1,3 mld. Kč jsou pak dostatečným zdrojem pro financování investic na nejméně dva následující roky, při současné míře čerpání možná i tři.

Na jednání Zastupitelstva Prahy 10 dne 8. prosince 2017 jsme proto předložili návrh, aby Rada MČ okamžitě přestala připravovat prodej dalších volných bytů. Náš návrh, bohužel, podporu nezískal a 23 zastupitelů (stávající koalice podpořená opozičním ANO) hlasovalo pro prodej dalších 14 volných bytů.

Lucie Sedmihradská, zastupitelka koalice VLASTA a členka Finančního výboru ZMČ Praha 10

Nahoru