V málokteré oblasti projevují občané Prahy 10 dlouhodobě tak jednoznačný názor, jako je nulová tolerance hazardu. Přesto jejich přání docílit zákazu heren u vládnoucí koalice dlouhodobě naráží.  

Náš pečlivě zpracovaný návrh narazil 

Diskuse o nulové toleranci se na loňském zářijovém zastupitelstvu opět nekonala. Ticho je i na magistrátu. Komise, která regulaci hazardu řeší, se sešla naposledy před rokem. Koalice VLASTA po pečlivé přípravě předložila v září 2017 vlastní návrh, který by v konečném důsledku vedl k zániku heren na území Prahy 10. Vládnoucí koalice jej de facto odmítla, což pro nás bylo velkým zklamáním. Pro zařazení našeho návrhu na jednání zastupitelstva Prahy 10 v září 2017 hlasovalo jen 13 zastupitelů.

Ze situace, která hrozila, radní „vybruslili“ nemastným neslaným usnesením, v němž žádají hlavní město o otevření vyhlášky regulující hazard. Jenže v samotném textu usnesení se hlavnímu městu neříká, jakým směrem – otevření může totiž znamenat jak zpřísnění stavu, tak povolení dalších heren. To je rozhodně zklamání pro všechny, kteří vůli k nulové toleranci vyjádřili v referendu v roce 2014 a na Fóru zdravé Prahy 10 a v Deseti přáních pro Prahu 10 v roce 2017. 

Podstatná je nulová tolerance

K tématu proběhlo v červnu minulého roku sousedské setkání ve Strašnickém divadle na Solidaritě. VLASTU reprezentovala senátorka Renata Chmelová. Za vládnoucí koalici zde byl zástupce starosty pro bezpečnost Radek Lojda (TOP 09) a  radní pro loterie a herní přístroje Bohumil Zoufalík (NPP10-HLD). Pan Zoufalík při diskusi slíbil, že se o nulové toleranci bude jednat na zářijovém jednání Zastupitelstva. Slib nedodržel. Místo aby jasná většina v zastupitelstvu projevila vůli skoncovat s hazardem, odehrála se diskuse, jejímž závěrem bylo jen bezzubé přání „otevřít diskusi na vyšší úrovni“. V zájmu Prahy 10 je více. Otevírat vyhlášku regulující hazard, ale neříci výslovně, jestli chceme počet provozoven snížit či zvýšit, je prostě velký hazard. Koalice VLASTA je pro zavedení nulové tolerance hazardu. Regulaci hazardu dlouhodobě prosazujeme v rámci zastupitelstva a byla a stále je jedním z našich programových cílů. Je to běh na dlouhou trať a mělo se s ním začít co nejdřív.

Veronika Žolčáková, spolupracovnice VLASTY

Nahoru