Se smíšenými pocity přijali obyvatelé Malešic to, že hlavní město Praha oprášilo myšlenku prodloužení tramvajové tratě Počernickou ulicí. Na tento záměr existuje dlouhodobě územní rezerva. Má ale tramvaj nějaký přínos? A nehrozí větší hluková zátěž?

V tuto chvíli není nic jisté kromě jediného: před jakýmkoliv nevratným rozhodnutím je třeba s místními vést debatu o důsledcích i příležitostech, které by s sebou zavedení tramvaje do Malešic neslo. Není nic horšího, než když se ze slibovaného bonusu stane něco, co pohodu místních narušuje. Jisté je, že záměr musí být posouzen z hlediska vlivů na životní prostředí a zdraví obyvatel (dílčí studie EIA).

Odkud a kam by tramvaj jezdila?

První otázka, kterou si Malešičáci položí, zní: „Odkud a kam tramvaj pojede?“ Toto rozhodnutí má zcela zásadní vliv na všechna další. Jak bude vypadat síť MHD v Malešicích? Byly by nahrazeny některé autobusy? Stěhovaly by se zastávky, nebo by zůstaly na svém místě? Jak by se proměnilo zdejší dopravní spojení do odlehlejších částí Prahy? Tohle všechno jsou věci, bez kterých nemůžeme zodpovědně posoudit možné zlepšení kvality ovzduší nebo případnou časovou výhodnost pro místní obyvatele, studenty i pracující, jež se zdá být hlavním přínosem při zavádění jedné či více tramvajových linek.

Malešice součástí velké Prahy

Obavy z tramvaje mají logicky hlavně občané bydlící kolem Počernické ulice. To chápeme. Pokud na to přijde, budeme se dopravních inženýrů ptát: Pokročily už moderní technologie dál jak v kvalitě povrchů tratí, tak strojů? Budou proti hluku stačit moderní těsnící okna? Jak bude řešen hluk při stavbě i po zavedení tramvajového provozu?

Všechno je třeba promýšlet a probírat s chladnou hlavou. Odmítnout tramvaj bez toho, abychom si dali na stůl všechny výhody i nevýhody, by nebylo úplně šťastné. Tato věc není černobílá. Investice do moderní infrastruktury by mohla Malešicím přinést i leccos dobrého. Podle architektů, kteří opatření spíše doporučují, ovšem za podmínky dalších návazných opatření, je tramvaj městotvornou záležitostí. A sídliště Malešice na začátku 21. století není okrajem, nýbrž pevnou součástí velké Prahy. Tramvaj zde ale nemůže být bez zeleného pásu, bez vyřešení parkování v celé lokalitě ani bez generální opravy všech důležitých tahů protínajících sídliště.

Říkáme NE nerozvážným impulsům!

Tím spíš nás znepokojuje dění okolo. Vypadá to jako u mnoha jiných věcí na totální improvizaci. Co myslel náměstek primátorky Dolínek tím, že by typický travnatý pás uprostřed Počernické měl nahradit štěrk? Nebo že se tento projekt musí co nejdříve realizovat! A co dělalo hlavní město Praha dosud?! Proč se nejdřív nepobavilo s místními občany a zastupiteli?!

Evidujeme, že radní Prahy 10 s tratí souhlasí (vyvozujeme to z návrhu prodloužení územní rezervy až do průmyslové zóny) a o podrobnosti jsme zažádali na zastupitelstvu. Stejně tak se obracíme na zástupce Magistrátu. Jisté je jen to, že navržený záměr bude otevřen připomínkám veřejnosti (nezhyne-li dřív na úbytě a myslí-li ho hlavní město vlastně vážně), a to v rámci tzv. zjišťovacího řízení k posuzování vlivů na životní prostředí (EIA). To musí předcházet umístění stavby v  územním řízení. Stejně jako jsme účinně a prakticky pomohli s připomínkami veřejnosti u Terminálu Malešice (kde jsme jasně proti), pomůžeme vám s připomínkami i k tomuto projektu.

Zaznít musí všechna pozitiva i  negativa (viz INFOBOX). Co víme jistě, je to, že bezhlavý růst města za každou cenu pomáhá současným rezidentům úplně nejméně. V tomto případě (na rozdíl od Terminálu) je ale třeba zkoumat záměr a  až pak udělat závěr. Bude tramvaj do Malešic vhodným městotvorným prvkem, který otevře Malešice novým příležitostem a definitivně je zbaví cejchu bydlení ve stínu spalovny? Nebo ne? Celou věc sledujeme a dáme vám o ní vědět!

Milan Maršálek, člen Výboru životního prostředí Zastupitelstva MČ Praha 10

 

Nahoru