Koalice VLASTA k bezpečnostním otázkám Prahy 10

Teroristické útoky v Belgii a Francii s sebou přinesly větší obezřetnost občanů k otázkám bezpečnosti. Považujeme za rozumné zjišťovat si užitečné informace, být připravený na nečekané situace a obezřetně se zajímat o dění ve svém okolí. Zajištění bezpečnosti je základním úkolem politiků, státu i samospráv.

Politici ale mají problémy hasit, a ne zakládat požáry tam, kde nejsou. Podle koalice VLASTA sluší řešení bezpečnostních otázek chytrý, praktický a konkrétní přístup. Pocit bezpečí je třeba zvyšovat efektivně, a ne pouze na efekt. Rozhodně bychom však neměli měnit svůj způsob života. I nadále bychom měli být doma dobrými rodiči a pro druhé dobrými sousedy.

1. Je bezpečnostní situace v Praze 10 horší než před rokem? Ne, není, spíše naopak. A mohla by být ještě lepší, kdybychom měli v ulicích více městských policistů. Podle tabulek jich schází více než 25. Tohle je náš vážný problém: nedostatek městských policistů. Jak je lépe motivovat? Jak je lépe zaplatit?

2. Bezpečnost v mateřských i základních školách Prahy 10 je na výborné úrovni. Jasný a srozumitelný systém splňuje stoprocentně požadavky ministerstva školství a České školní inspekce na bezpečnost ve školních budovách. A co je důležité: rodiče ho absolutně chápou a přijímají. Samozřejmě, že lidský faktor může vždy selhat. Celkový systém bezpečnosti školských zařízení je ale nastaven dobře.

3. Koalice VLASTA odmítá kamerové systémy dovnitř škol, a to kvůli jejich neúčelnosti a kolizi se zákonem o ochraně osobních údajů. Velmi střízlivě se stavíme i ke kamerám na vnějších pláštích školních budov. Vystoupili jsme proti prosincovému záměru tehdejší starostky Kleslové (ANO), která navrhla, aby byly do škol instalovány stovky kamer. Nebyla přitom vyřešena otázka soukromí dětí ani dostatečných kapacit, které by obsluhovaly masivní kamerový systém!

4. Jak efektivní jsou kamery na pláštích školních budov? O tom se právě vede podrobná diskuse. Pomáhají kamery reálně řešit škody na majetku? Nebo vznikají jen „pěkné nahrávky“, tzv. pro dobrý pocit, ale bez opory v realitě? Existují lepší alternativy zabezpečení? Co stojí a kdo je bude obsluhovat? Bezpečí nezajistí žádný stroj, ale jen naše odpovědnost. Naše větší pozornost k místům, kde je vyšší kriminalita, náš odpovědný přístup k ochraně našeho bytu, domu, pozemku či automobilu. Uvědomujeme si nedobrou bezpečnostní situaci, zejména větší počet krádeží, tam, kde jsou rodinné a řadové domy (např. rozhraní Vršovic a Vinohrad). A právě tam je nedostatek policistů-pochůzkářů zvlášť citelný!

5. Co dělat v mimořádných situacích. Lépe být alespoň nějak připraven než improvizovat. Při mimořádné situaci (chemická havárie, rozsáhlý požár, povodeň, dlouhodobý výpadek elektrického proudu, teroristický akt) nejsou pravomoce radnice velké. Úřad městské části je v podstatě povinen spolupracovat se státními složkami a přispívat k co nejhladšímu zvládnutí situace. Po tragické vraždě v restauraci v Uherském Brodě jsou dána přesná pravidla informování vedení měst a obcí.

6. Kromě prevence je důležitá důslednost. V Praze 10 je třeba vyžadovat důsledné dodržování vyhlášky hl. m. Prahy k hernám a kasinům. Odpovídá reálný počet automatů počtu oficiálně vykazovanému? Kontrolují se automaty v běžných provozovnách? Gamblerství s sebou nese tolik nepříznivých průvodních jevů (krádeže, loupeže, exekuce), že se vyplatí mu předcházet.


Podrobně se kamerovými systémy v Praze 10 zabývá náš zastupitel Karel Duchek, člen bezpečnostní komise Rady MČ. V jeho textu o kamerách se dočtete mimo jiné o tom, kolik měly kamerové systémy občany Prahy 10 stát a proč je lepší vnitřní kamerové systémy vůbec neinstalovat.

 

 

Nahoru