Praha 10 se má během pár desítek let rozrůst. Vyroste zde nová městská čtvrť pro 30 tisíc lidí. V září 2017 rozhodli zastupitelé TOP 09, ČSSD, ODS, nezávislí B. Zoufalíka a Zelení o budoucnosti lokality Bohdalec – Slatiny

Nejsme si jisti, zda toto rozhodnutí bude pro budoucnost šťastné. Jistě, Slatiny (nacházející se v  údolí Slatinského potoka od Bohdalce mezi Záběhlicemi a Strašnicemi) potřebují vizi dalšího rozvoje jako sůl. Více než 17 let je tam stavební uzávěra! Konkrétním impulsem pro zpracování nynější urbanistické studie byla skutečnost, že se zde v blízké době konečně postaví nová stanice dráhy, související s novým železničním spojením mezi Edenem a Hostivaří.

Když obecně uvažujeme o tom, kde v Praze stavět, přirozeně počítáme s prázdnými, tzv. rozvojovými plochami. V dalším kroku je dobré naplánovat, kde a jak chceme stavět, co z původního terénu, staveb a krajiny zachovat a co nikoli. Jak by měl z tohoto pohledu vypadat rozumný rozvoj Bohdalce a Slatin?

Rozumná výstavba ano, skryté hrozby ne!

Koalice VLASTA je pro rozumnou výstavbu. Dobrá myšlenka se ale někdy zvrtne v hrozbu a pak bývá těžké vrátit se k  rozumnému postupu. A  to se podle nás stalo u studie, kterou zadal radní pro územní rozvoj Bohumil Zoufalík. Obavy máme hlavně z nevyřešené dopravy a z enormního zalidnění. Proto jsme nehlasovali pro a vyzvali jsme Radu k dopracování studie. Neúspěšně. Podle našeho názoru ovšem hájíme rozumný veřejný zájem, jenž vyvažuje všechny nutné potřeby občanů Prahy 10: rozvoj zanedbaného území, péči o životní prostředí a kvalitní řešení dopravy, řešení celé lokality jako celku, nikoli vytěžení developery. 

Chceme Bohdalec a Slatiny zabydlet, ne přelidnit

Velké vize mají stát na pevných základech. Dlužno konstatovat, že příprava urbanistické studie Bohdalec – Slatiny neprobíhala vůbec ideálně. Ta nejdůležitější, zadávací, část běžela za zavřenými dveřmi. 

Nebyla vyhlášena architektonická soutěž. Vybral se jeden jediný zpracovatel. S místními se nikdo nebavil. A tak se stalo, že studie nebere ohled na vlastnické vztahy v území. Že místo stávajících domů je navržen park. Že na soukromých zahradách je náměstí a místo vzácného mokřadu je rybník.

Během veřejného představování studie na jaře 2017 byly největší nesmysly, jako například zrušení sportovišť klubu SK Slavia, opraveny. Není náhoda, že právě a jen na pozemcích, které vlastní MČ Praha 10, navrhuje studie obrovské věžáky. V návrhu nového metropolitního plánu je přitom navržena pouze čtyřpatrová zástavba!

Reakcí na tyto nedomyšlenosti a naschvály byla Petice za Zelené Slatiny (viz zelený rámeček). K  10. září 2017 ji podepsalo přes 1500 lidí a byla předána zastupitelům. Jak na to reagovali někteří představitelé vládnoucí koalice? Secvičené herecké představení zastupitele Lukáše Rázla (ČSSD) a exstarosty Bohumila Zoufalíka vyvrcholilo trapnými útoky na mě jako senátorku, ale hlavně na členy petičního výboru. My politici něco vydržíme a  máme možnost reagovat. Ale Rázlovo a Zoufalíkovo nechutné obviňování přítomných i nepřítomných z údajné spekulace s pozemky bylo příšerné. Neuvěřitelné bylo i tvrzení, že strůjci petice jsou vlastníky černých staveb (viz dopis paní Křepelkové na této straně). Radní Zoufalík přitom čile nakupoval pozemky v Pitkovicích a tato vládnoucí koalice odsouhlasila změnu územního plánu na Hamru v Záběhlicích, čímž pomohla zlegalizovat tamní černé stavby!

Co bude dál? Je šance daný stav změnit a chybu napravit? Ano. Můžeme důsledně připomínkovat nový metropolitní plán a  využívat všech možností, stanovených zákonem. Je možné i nechat studii dopracovat, aby se stala opravdu kvalitním podkladem pro rozhodování. A v říjnu zvolit ty, kdo budou hájit vaše oprávněné zájmy.

Renata Chmelová, senátorka Prahy 10, členka Komise pro územní rozvoj

 

Aktualizace článku proběhla 10. 7. 2018 vložením obrázku níže, který je součástí článku uveřejněném ve Vlastních novinách /jaro 2018/.

 

Nahoru