Už brzo se bude rozhodovat o osudu Slatin. Jak bude vypadat toto území za nějakých 30 až 50 let?

Zde jsou některé pochybnosti o urbanistické studii na lokalitu Bohdalec – Slatiny – brownfield Strašnice, kterou si nechala zpracovat radnice.

/1/ Autoři nerespektovali vlastnickou strukturu a zrušili stabilizované území sportovišť Slavie, které nahradili bytovou výstavbou. Jinde na soukromých zahradách naplánovali rybník. Bez jediné konzultace s vlastníky.

/2/ Na pozemcích Prahy 10 jsou v rozporu s připravovaným metropolitním územním plánem navrhovány vysoké věžáky. Náhoda? Nemyslím. Stejnou proměnou prošlo území Hagiboru, když se na něm plánovala stavba miliardové radnice.

/3/ Studie byla zadána 1 autorskému týmu. Bez konzultace s Komisí územního rozvoje Prahy 10. Správné je ale takto rozsáhlé území řešit s více týmy. Hledat kombinaci nejlepších řešení formou workshopu a ideové urbanistické soutěže.

Sešlo se asi 30 připomínek od občanů. Bytová výstavba na sportovištích Slavie zmizela. Obyvatelé Slatin dále protestují, že na jejich pozemcích je plánováno veřejné prostranství.

Z čeho je třeba mít největší obavu, je nedořešená dopravní situace. A to ze Slatin dělá místo, které se dotýká celé Prahy 10. Radní Zoufalík sdělil do novin, že se zde plánuje čtvrť pro 30 000 obyvatel. Doprava, která by se sem koncentrovala, by enormně zatížila Záběhlice, Vršovice i Strašnice. Rozumí vůbec pan radní územnímu plánování?

V září budou zastupitelé rozhodovat o tom, zda se studie stane podkladem pro nový metropolitní územní plán. My pro to ruku nezvedneme. Chybí analýza dopadů na Prahu 10 z hlediska dopravy a zatížení životního prostředí.

Renata Chmelová, předsedkyně zastupitelského klubu koalice VLASTA

Nahoru