Ten, kdo sleduje dění v Praze 10, si nemůže nevšimnout „prokletí“ Polikliniky Malešice. Neopravuje se a postupně chátrá. Mít přitom nablízku dobře vybavené centrum zdravotnických služeb bývá spíše výhodou než zátěží. Kvůli neuvěřitelnému chování staré gardy ODS tomu tak ale bohužel není.

Zběsilá privatizace

Městská část Praha 10 získala areál polikliniky v Plaňanské do správy v roce 1998 s tím, že do roku 2008 musela zajistit fungování přesně specifikovaných lékařských odborností. Poliklinika fungovala jako příspěvková organizace do roku 2004. Tehdy byla pronajata firmě Medifin. Smlouva uzavřená do konce července 2020 za roční nájemné za nemovitost ve výši 5,02 mil. Kč ročně (bez DPH a s inflační doložkou) umožňovala městské části každoročně navýšit nájemné až o 100% indexu nárůstu spotřebitelských cen. Kdyby této šance využívala a nájemné tzv. indexovala, bylo by dnes roční nájemné o 1,2 mil. Kč vyšší. Nevyužívala, není vyšší. 

Nevýhodné smlouvy a šílené nápady

K zásadní změně smluvních podmínek mezi MČ Praha 10 a firmou Medifin došlo v roce 2013. Tehdy byla smlouva prodloužena o 10 let do roku 2030. Nájemné bylo sníženo na polovinu, nejspíš jen za ústní slib firmy Medifin, že provede stavební úpravy interiéru polikliniky na své náklady. Právně vzato, došlo k ohromnému zhoršení pozice MČ Praha 10. Právník, který měl na změně smluvních podmínek podíl, stále radí současnému starostovi a sedí v představenstvu akciovky Praha 10 - Majetková.

Několik let poté se mluvilo o tom, že Medifin zrekonstruuje vnitřek a městská část plášť a střechu budovy. V listopadu 2014 byla s firmou Subterra uzavřena smlouva na první etapu rekonstrukce obvodového pláště a střechy Polikliniky Malešice. V červnu 2015 ale městská část od smlouvy odstoupila. Souběžně rekonstruovat jeden objekt dvěma subjekty se ukázalo jako naprosto nevhodné. Firma Medifin žádnou ze slíbených oprav, za které dostala snížené nájemné, samozřejmě neprovedla...

Termín dokončení v nedohlednu

Na jaře 2017 dojednalo obměněné vedení MČ Praha 10 s firmou Medifin memorandum o dalším postupu. Navazující smlouvy se podařilo podepsat až později s právním nástupcem původní firmy: Medifin - Zdravotní služby, a. s. Tato firma složila na jistotní účet 44 milionů korun. Zdá se to jako výhra, ale je to jen rozdíl mezi plným a sníženým nájemným za léta 2013-2030. Ostatní věci nejsou příliš výhodné. Nájemní smlouva je dále prodloužena, a to až do roku 2032. MČ Praha 10 kompletně zrekonstruuje celou polikliniku. Půjde jen o rekonstrukci, objem polikliniky se nezmění. Po dobu rekonstrukce by polovina polikliniky měla být v provozu, některé lékařské profese budou ordinovat v sousedním BD Malešice.

Praha 10 se ovšem zavázala, že zrekonstruovaný objekt zkolauduje do konce roku 2020. Pokud to nestihneme, bude se nájemní smlouva úměrně prodlužovat. Takže dlouhodobý nájem do r. 2032 se může dál prodlužovat. Nájemné, jež platí nástupnický EUC Klinika Praha a.s., je poloviční ve srovnání s rokem 2004. Zvýšit je lze pouze inflační doložkou, kterou nelze uplatnit zpětně, anebo po vzájemné dohodě obou stran. Jenže na ní EUC Klinika Praha a.s. nebude mít žádný zájem.

Závazky Městské části Praha 10 vzniklé za éry starostů Milana Richtera a Bohumila Zoufalíka a místostarosty Vladimíra Nováka (v roce 2004 a především v roce 2013) si poneseme desítky let. Současné smlouvy snad umožní polikliniku zrekonstruovat. Za jak dlouho, je ale ve hvězdách. Městská část totiž podobně jako desítky dalších českých obcí v době hospodářského boomu nemusí najít najít dodavatele na realizaci svých zakázek.

Jiné varianty

Je velká škoda, že městská část nikdy neuvažovala o jiných variantách řešení nevyhovujícího stavu polikliniky než jen o částečné či úplné rekonstrukci. Poliklinika má charakter lehkého montovaného objektu, byla postavená v 70. letech s předpokládanou životností 40 let. Stavba obsahuje azbest, jehož likvidace je nesmírně složitá. Na návrh koalice VLASTA, aby se racionálně propočítalo, zda by nebylo výhodnější postavit zbrusu novou moderní polikliniku, která by reflektovala potřeby 21. století, měla by chytřejší dispozice a zajištěné parkování, političtí konkurenti jen poštěkávali. Nerozumné by nebylo ani uvažovat o prodeji objektu. Rekonstrukce by ležela na bedrech nového vlastníka. I v Praze 10 přece bez problémů fungují zdravotnická zařízení v soukromých objektech. Variant bylo více, žádná z nich ale nebyla pečlivě analyzována a vyhodnocena. Evergreen zvaný Poliklinika Malešice nás tedy bude určitě provázet i v dalších letech.

Lucie Sedmihradská, členka Finančního výboru a Výboru pro strategické investice

 

 

 

Nahoru