Náš zastupitel Miloslav Müller poslal šéfredaktoru radničních novin "Praha 10" ke zveřejnění následující text:

To, co právě držíte v ruce, je periodický tisk územního samosprávního celku, jak ho definuje tiskový zákon č. 305/2013 Sb. Jeho vydavatel je „povinen poskytovat objektivní a vyvážené informace a poskytnout přiměřený prostor pro uveřejnění sdělení, které vyjadřuje názory členů zastupitelstva územního samosprávného celku“.

To, co právě čtete, je sdělení zastupitelů koalice Vlasta. Dlouhodobě kritizujeme tyto noviny, neboť je vytváří soukromý vydavatel podle úsloví „kdo na radnici vládne, toho píseň zpívej.“ Tak jako jiná periodika, i Praha 10 by si zasloužila řádnou redakční radu, která by bděla nad dodržováním tiskového zákona.

Pokud máte k dosavadní podobě radničních novin rovněž výhrady, možná vás potěší, že zastupitelstvo městské části 21. září 2015 rozhodlo o jejich zrušení. Avšak pozor!!!! Zdá se, že místo postupného léčení současného stavu zvolila naše radnice rychlou amputaci potřebného orgánu. Radnice teprve rozhodne, jak bude své občany nadále informovat. Představte si třeba poštovní holuby. Bylo by to levné, bylo by to operativní, bylo by to poetické, ale mělo by to jednu vadu: tiskový zákon poštovní holuby neřeší, takže těžko chtít, aby nosili objektivní a vyvážené informace.

Miloslav Müller, zastupitel za koalici Vlasta

 

Nahoru