Na zastupitelstva chodíme věci projednávat. Ne odmávat! (25. 6. 2015)

Jsme opravdu hrdí na celý tým Vlasty, jak zvládl další předlouhé zasedání Zastupitelstva MČ Praha 10 v pondělí 22. června 2015. Až do konce jsme byli aktivní: důsledně jsme hájili veřejný zájem a snažili se korigovat výstupy koalice ANO - ČSSD - SZ - Nezávislí B. Zoufalíka - ODS - KSČM.

Proč trvalo jednání ZMČ skoro do půlnoci?
Proč to všechno trvalo tak dlouho? A bylo opodstatněné, že jsme na svou adresu stále slyšeli slovo „obstrukce“? Je běžné, že zastupitelstvo tak velkého města, jako je Praha 10, se schází častěji než jednou za tři měsíce. V minulosti bylo zvykem svolávat květnové a červnové zastupitelstvo. Letos se konalo jen červnové, s pětatřiceti jednotlivými body. Jestliže jsme nepřišli věci jen odmávat, ale projednat, pak je za daných podmínek nevyhnutelné, že jednání prostě nebudou krátká. Koalice VLASTA samozřejmě podpořila všechny body, které prošly řádným projednáním ve výborech a na nichž se shodla spolu s ostatními. Tedy například prodeje a převody pozemků, granty pro spolky aj. Opak by byl amatérismem.

Bohemka a nová radnice: metodou „žaves“
Zdá se, že tak jako za starosty Richtera bude i za starostky Kleslové normou rozdávání těch nejdůležitějších podkladů k jednání takzvaně „na stůl“. Zastupitelé, ale hlavně občané pak nemají vůbec možnost promyslet, co by chtěli ve věci, která se jich zásadně týká, říci nebo jaký postoj zaujmout. V pondělí šlo o dvě klíčová předvolební témata: kauzu „Bohemka“ (zrušení směnné smlouvy se společností Bohemians Real) a kauzu „nová radnice“ (zrušení usnesení ke stavbě nového sídla úřadu).

Oni porušují jednací řád…
V rozporu s jednacím řádem (JŘ ZMČ Praha 10, část II, par. 3, odst. 6: „Materiály mohou být výjimečně předloženy písemně nejpozději před zahájením jednání v počtu potřebném pro účastníky jednání Zastupitelstva“) jsme podklady dostali až poté, co si je výše zmíněná koalice zařadila na program jednání. (Mimochodem: kdo by chtěl hledat skutečnou časovou úsporu, ať se zaměří na toto neplánované zdržení.)

… zatímco VLASTA daná pravidla dodržuje
Koalice VLASTA připravila v týdnu před zastupitelstvem usnesení o redakční radě oficiálních novin Praha 10 s důvodovou zprávou. Výslovně a dostatečně předem přitom požádala starostku o vytištění podkladů pro ostatní zastupitele. Paní Kleslová tuto žádost ignorovala, a zastupitelé tak nemohli bod sledovat. Renatě Chmelové tak kvůli úřednímu záznamu nezbylo nic jiného než celý text předčítat na místě.

My chceme obrušovat hrany, ona chce válcovat
Starostka Kleslová nevyslyšela žádost koalice VLASTA o schůzku před zastupitelstvem, na které bychom sdělili většinu výhrad k projednávaným bodům a požádali o stažení bodu či jeho úpravu či pozdější, kvalitnější předložení. Je pak ubohé útočit na opoziční zastupitele, na místě si vrcholně trapným způsobem brát za rukojmí přítomné úředníky a úřednice a do úmoru opakovat, že zdržujeme průběh jednání. Nezdržujeme. Vykonáváme svůj zastupitelský mandát.

Richter za 18, Kleslová bez dvou za 20
Ten, kdo narušuje základní politický konsenzus, dobrou atmosféru i demokratická pravidla, jsou představitelé koalice. To oni zdržovali tím, že nedodali řádně podklady (Bohemka, Radnice), že dodali podklady chybně (privatizace) či tendenčně zpracované (průběh IT zakázky, změna stanov dozorčí rady „Praha 10 Majetková, a. s.“), že improvizovali (ustavení komise pro čestné občanství), že neodpověděli na jasně formulované otázky (vhodnost talentových soutěží pro předškolní děti).

Starostka svými výroky připomínala místy pubescentní děvče. Na otázku Renaty Chmelové, kam se poděl radní Zoufalík, odpovídá: „Asi šel čurat.“ Výsměchy a pokřikování přežijeme vcelku s nadhledem. Bohužel ale začíná být běžnou praxí i odnímání slova v rozporu s jednacím řádem, a to v případech, kdy zastupitel reaguje krátkou replikou na výrok předřečníka (Jednací řád, část IV, par. 7, odst. 7, písm. a, b). V tom je postup starostky a krajské předsedkyně ANO nebezpečný nejen pro koalici VLASTA, ale pro všechny zastupitele a občany.

Co budeme sledovat i nadále?
Z věcného hlediska považujeme za perspektivní své návrhy na zrušení obálkové metody při prodeji nebytových prostor a na zavedení elektronických aukcí, stejně jako návrhy na zavedení inzerce prodávaných nebytovek na velkých realitních webech (dělá se to jen u bytů, o nebyty je proto, že nejsou inzerované, málo zájemců). Brilantně připravený byl také náš zastupitel Milan Mraček, který kritizoval podezřelou, a jak se zdá, nevypověditelnou smlouvu městské části se společností „Program bydlení, a. s“, která jí dává neuvěřitelným způsobem vydělat na úkor Prahy 10.

Za věc prvního řádu považujeme i podezřelé pohyby kolem městské akciovky „Praha 10 - Majetková“. Ta nezveřejňuje své plány a zprávy o minulé činnosti publikovala až po urgencích. Novým ředitelem se stal, aniž o tom byli více než tři týdny od rozhodnutí informováni zastupitelé, první náhradník ANO do našeho zastupitelstva.

Nepolevíme!
Průběh zastupitelstva ukázal, komu jde o skutečně dobrou správu veřejných záležitostí v Praze 10 a komu jen o prohlasování pochybných, vadných, neužitečných a podezřelých záležitostí. Můžete si být jisti tím, že nikdo z nás ve svém nasazení nepoleví.

Krásné léto Vám za koalici VLASTA

přejí

zastupitelé Olga Richterová a Pavel Mareš

Nahoru