V prvním čísle VLASTNÍCH NOVIN, které si můžete prohlížet, stahovat či šířit s pomocí tohoto odkazu, najdete na 4 stranách celkem 14 autorských článků o Praze 10 opírajících se leckdy o dosud neznámá fakta. 

První stranu a titulní článek věnujeme stopadesátimilionové zakázce na IT služby, kterou se nám podařilo zastavit. Kriticky se zabýváme nekoncepčním pronajímáním nebytových prostor a rozpočtem. Co se chystá na obyvatele Zahradního Města? Proč radnice tají okolnosti výběru nového sídla úřadu?
 
Zastupitelé VLASTY dosáhli mnohého pozitivního. Nastartovali jsme debatu o hospicích a paliativní péči. Navrhli jsme změny jednacího řádu, které zvýšily práva občanů. Navrhli jsme také Učitelské prémie bratří Čapků pro vynikající učitele základních škol zřizovaných Prahou 10. Rozhodovat o nich budou podle našeho návrhu školské rady, v nichž má svůj hlas i rodičovská veřejnost.

VLASTNÍ NOVINY vás také zvou! Na besedy do Domu čtení v Ruské ul. Na procházku málo známými zákoutími Prahy 10. Vybízíme vás i k většímu zájmu o Prahu 10. Dokumentaristka Ljuba Václavová napsala zprávu o tom, co se děje s vilou bratří Čapků. 

Čtěte! Šiřte! Přispějte! Pište nám, co se vám na VLASTNÍCH NOVINÁCH líbí a co ne. Jsme tu pro vás!
 
za autorský tým Pavel Mareš, šéfredaktor Vlastních novin


VLASTNÍ NOVINY  pro lepší Prahu 10 - Tisková zpráva koalice VLASTA z 22. dubna 2015

Zastupitelé koalice VLASTA děkují veřejnosti za štědrost a pozitivní odezvu, které se dostalo našemu záměru vydat noviny pro občany Prahy 10. Společně a jedním hlasem vzkazujeme všem dárcům: „DĚKUJEME!“
Nahoru