Vážení příznivci dobrého dění v naší městské části,

oslovujeme vás v době, kterou nikdo z nás neočekával. Před dvěma týdny byl vládou ČR vyhlášen nouzový stav z důvodu šíření nového koronaviru a nemoci COVID-19. I MČ Praha 10 musela přijmout některá nezbytná opatření. Musíme brát ohledy jednak na nařízení centrálních orgánů státu a hl. m. Prahy, jednak na rozhodnutí Krizového štábu MČ Praha 10, který také jedná každý den.
Odpovědnost za občany městské části i zaměstnance Úřadu MČ Praha 10 jsou pro nás po celou dobu základním měřítkem pro rozhodování. Děkujeme všem, kdo se zapojili do řešení mnohdy náročných situací a pomoci potřebným, ať již profesionální nebo dobrovolnické!
Věcné a stranické spory se odkládají na později. Zvládneme to pouze společně!

Přinášíme Vám vyjádření a poděkování starostky Renaty Chmelové (VLASTA/nestr.) z 24. března, Můžete ho také zhlédnout na videu.

Všechna opatření v souvislosti s mimořádnou situací, která MČ Praha 10 přijímala, jsou na této průběžně doplňované stránce. Operativně doporučujeme sledovat také oficiální facebookovou stránku Praha 10 (bez nutnosti registrace).

Pokud víte i Vy o někom, u vás v ulici, domě či v sousedství, o někom potřebném, nabídněte mu pomoc nebo ho upozorněte na krizovou linku MČ Praha 10 na čísle 267 093 800. Plakát (ke stažení na www.praha10.cz/dobrovolnik) je také možné vylepit v domě apod. Sousedská pomoc a solidarita jsou teď velmi důležité! Všem moc děkujeme, společně to zvládneme! A Praha 10 POMÁHÁ!

Celý text VLASTNÍHO ZPRAVODAJE si můžete přečíst na odkazu zde.

Pevné zdraví a dobrou náladu přejí starostka Renata Chmelová a zastupitelé Koalice VLASTA. Společně to zvládneme!

 

Nahoru