K dobrým účtům patří také veřejné předložení vyúčtování volební kampaně. V době finančních a daňových uzávěrek skládáme své finanční účty i my v koalici VLASTA. Ze stávajících stran v zastupitelstvu jsme, pokud je nám známo, jediní, kdo tuto informaci veřejnosti poskytli.

Koalice Vlasta předkládá veřejnosti závěrečný účet své předvolební kampaně "Konec bezradné radnice! Dejte nám to na starost.", která se uskutečnila před podzimními volbami do Zastupitelstva MČ Praha 10 konanými ve dnech 5. a 6. října. Kampaň se zapojením více než 5000 obyvatel Prahy 10 odstartovala již na jaře 19. května 2018 a skončila prvním dnem voleb. Přímo v místech, kde sami žijete, jsme od vás sesbírali přes tisíc konkrétních námětů, jak zlepšit Prahu 10.

Koalice Vlasta složená z nestranických občanů Prahy 10, KDU-ČSL, STAN a lokálního hnutí Desítka pro domácí hospodařila v předvolební kampani s celkovými příjmy 1 056 658 Kč, na nichž se dle koaliční dohody o spolupráci podílely z převážné většiny jednotlivé strany koalice. 6000 Kč pak Koalici Vlasta darovali její podporovatelé, zbylých 400 Kč na příjmové straně představuje vrácený přeplatek z úhrady poplatku za užívání veřejného prostranství.

Jako správní hospodáři jsme s celkovými výdaji nepřesáhli celkové příjmy. Největší podíl výdajové části tvoří reklama (outdoorová a online reklama, tvorba předvolebního videa), následují lidské zdroje (grafikové, fotograf, kreativci, správa sociálních sítí a webu, volební manažer), třetí největší položku představuje vydávání Vlastních novin pro občany Prahy 10. Následují propagační materiály, volební karavan Vlastík, náklady na provoz a administrativní poplatky a předvolební dárkové předměty.

Celkový výsledek hospodaření kampaně skončil v plusové hodnotě 428 Kč. Koalice Vlasta  tímto ještě jednou děkuje všem svým voličům, podporovatelům a sousedům za projevenou důvěru ve volbách a s pokorou přijímá vaše rozhodnutí a vyjádřenou touhu po otevřené radnici. Nyní nás a naši starostku čekají čtyři roky tvrdé práce, ale spolu s vámi jsme vytvořili ten nejlepší program, který kdy Desítka měla.

Děkujeme vám.

 

 

Nahoru