Dožívající koalice Prahy 10 ohlásila na konci června 2017 záměr rekonstrukce budovy Úřadu ve Vršovické ul. Nebude se stavět nová budova ani na Hagiboru, ani na Strašnické (tam bude opravena stará škola pro svůj původní účel). Sama rekonstrukce ale budí velké rozpaky.

Budova naší radnice potřebuje v nejbližší době rekonstrukci jako sůl. Jak vyplývá ze znaleckého posudku, terasami dovnitř zatéká, rozpadá se obvodový plášť, dožívají rozvody a  výtahy. Drahé je i  vytápění a  provoz. Nejde však jen o  špatný technický stav. Přemýšlet se musí i  nad funkcí budovy, která bude sloužit veřejnosti další desítky let. Radnice na Vršovické ulici odpovídá svojí podobou představám o fungování veřejné správy v roce 1971, kdy byla vyprojektována. Od té doby se mnohé změnilo jak ve fungování radnice, tak co do nároků na komfort občanů. Přitom máme překvapivě dobré podmínky, abychom provoz radnice změnili. Nosná konstrukce budovy je železobetonový skelet, který umožňuje změnit uspořádání vnitřních prostorů. Ve veřejném vlastnictví jsou i pozemky kolem stávající radnice a KD Eden. Je tedy možná i přístavba. Má-li dojít k výměně kompletního opláštění budovy, elektroinstalace a  další instalace, včetně výtahů, kompletní skladby střech a  zůstane-li tak téměř jen nosná konstrukce, existuje šance využít stamilionovou investici k úpravě uspořádání a fungování radnice. Stávající vládnoucí koalice však této šance zdá se nechce využít. Stručně řečeno: po rekonstrukci budou mít občané radnici, která bude vonět novotou, ale odpovídat bude potřebám sedmdesátých let 20. století. 

Naše vize

Pro kvalitní a  smysluplnou rekonstrukci budovy radnice na výši doby přitom úřad už podklady má. V roce 2013 si nechal vypracovat rozsáhlou rešerši nově realizovaných, rekonstruovaných a projektovaných radnic u nás i v Evropě. Z ní lze odvodit tyto trendy:

Úřad přátelský k uživatelům. Přepážky s nejčastějšími agendami jsou u nově budovaných radnic hned u vstupu v jedné společné hale. Najdeme tam i odjezdy MHD, dětské koutky, sezení na kafe, knížku a notebook. 

Digitalizace. Některé agendy ubývají a jiné přibývají. Kolik přepážek bude zapotřebí za dva roky, nevíme. Budova ale musí fungovat ekonomicky a pohodlně i po těchto změnách. Přepážkové haly soudobých radnic jsou proto univerzální, tak trochu jako obchodní pasáž. 

Důraz na informační služby. Otevřené radnice = kvalitní informace. V hale najdeme investiční záměry i přehled o aktuálních akcích. Jednací sál zastupitelstva je samozřejmě dobře přístupný a pohodlný. 

Sdílení zasedacích místností. Trendem doby je neizolovat se, ale vzájemně spolupracovat. Na koncepčních materiálech spolupracují úředníci z  různých oborů. K  tomu je třeba mít méně formální prostory pro porady. Zasedačky a sál zastupitelstva mají být využívány i mimo pracovní dobu.

 

Spokojení občané i úředníci

Moderní radnice bývají rozděleny na dvě části. První tvoří velká hala s  často navštěvovanými agendami – přehledná, pohodlná, informující. Druhou tvoří kancelářský blok – zde je prioritou klid a  dobré podmínky pro spolupráci. Chceme, aby se radnice Prahy 10 těmto trendům maximálně přiblížila. Aby občanům nabídla příjemné prostředí, kde si vše vyřídí rychle a  dozvědí se co nejvíc, a úředníkům aby poskytla kanceláře na výši doby. Zde se možná zeptáte, jak na to. Postup není tak složitý. To, co je a bude omezující, je ale stále horší stav budovy. Jednotlivé kroky by mohly vypadat takto:

1. Připrava zadání pro architekty. Detailní popis potřeb radnice i moderních trendů. V  minulých letech bylo takové zadání už téměř vytvořeno. Existuje i zpětná vazba veřejnosti. 

2. Formou soutěže o návrh nebo paralelním zadáním se získá několik návrhů rekonstrukce. Návrhy prověříme studií proveditelnosti. Opět k nim od občanů a úředníků vznikne zpětná vazba.

3. Zpracování studie a dokumentace pro územní rozhodnutí podle studie. Je třeba znát celkovou koncepci a realizovatelnost po etapách. Po etapách se zpracují i další stupně projektové dokumentace.

4. Proběhne rekonstrukce, opět po etapách. Zahájení rekonstrukce by se tímto postupem prodloužilo zhruba o jeden rok. Za pohodlí a lepší fungování radnice na dalších dvacet let to podle našeho názoru stojí.

Renata Chmelová, ve spolupráci s architektem Petrem Klápště.

Nahoru