Z kontrolního výboru ZMČ P10 se stala šaráda - na kontrolu si tento zákonem stanovený orgán samosprávy jen hraje.

NIKOLIV NA SHLEDANOU, SBOHEM!

Toto odpověděl člen kontrolního výboru zastupitelstva Prahy 10 za ODS Praha odcházejícímu občanovi, když ho společně s členy za TOP 09 - Praha 10, ANO, tohle je Praha a KSČM - Komunistická strana Čech a Moravy v podstatě vykopli z jednání.

Člen za ČSSD Praha 10 už tradičně "nehlasoval", ale opakovaně se dožadoval od občana předložení OP, zda je skutečně z Prahy 10! (přičemž k tomu není právní podklad). Občana se zastávala pouze Renata Chmelová (koalice VLASTA).

JAK JE TO MOŽNÉ? Pozvánka pro veřejnost visela, na programu nebylo nic citlivého, a navíc byl zrušen bod Různé. Zápis, který byl pořízen, se omezil pouze na název projednávané oblasti a přijaté usnesení, hlasování je uvedeno anonymně - dříve se zapisovala proběhlá diskuse. ABSURDITA NA ZÁVĚR - plán práce na rok 2017, dříve probraný a připravený, nebyl odsouhlasen těmi, kdo ho původně navrhovali! Takže celá práce tohoto výboru se smrskne na pouhé kontrolování termínů plnění Rady (povinné ze zákona). A ZA TO JE PŘEDSEDKYNĚ Ing. Jana Čunátová (KSČM) TZV. UVOLNĚNÁ = 50.000 Kč měsíčně.

Nahoru