Tisková zpráva k jednání zastupitelstva MČ Praha 10 o rozpočtu, 25. března 2015 

V pátek 27. března budou zastupitelé Prahy 10 hlasovat o nejdůležitější věci, která je v jejich kompetenci. Rozhodnou, zda přijmou rozpočet z dílny starostky Kleslové (ANO). Poté co se zastupitelé koalice VLASTA s předloženým návrhem rozpočtu zevrubně seznámili, nemohou tento dokument podpořit. Desítky vážných argumentů proti rozpočtu „starého obsahu i střihu“ lze setřídit do několika skupin. Do ještě větších podrobností je zastupitelé VLASTY vyloží na pátečním jednání zastupitelstva. Začíná 27. 3. v 9 hodin v zasedací místnosti Úřadu MČ Praha 10, 1. patro budovy B, Vršovická 68.

1. Dlouhodobě deficitní rozpočet
a) Rada staví příjmy rozpočtu (který považuje za vyrovnaný) na prodeji obecního majetku. Návrh rozpočtu je mírně deficitní, s tím, že se využijí rezervy z minulých let. Koalici VLASTA schází odpovědný střednědobý výhled rozpočtu: to, jak budou zajištěny sociální služby, školství a další klíčové věci v příštích letech.
b) Běžné výdaje dlouhodobě rostou kolem 5% ročně. Naopak klesají příjmy ze zdaňované činnosti, to znamená, že kvůli prodeji majetku rychle klesají příjmů z nájemného. 

2. Nejasnosti v rozpočtových kapitolách
a) Ačkoli Rada v programovém prohlášení slibuje, že s finančními prostředky bude nakládat „efektivně, hospodárně a účelně“, u některých rozpočtových kapitol má koalice VLASTA o tomto záměru oprávněné pochybnosti. Proč se například o 30 % zvyšuje kapitola „Kultura a projekty“, jež zahrnuje píárové aktivity starostky, ale občané nemají příležitost zjistit počet ani druh plánovaných akcí?
b) Rada slibuje také rozklikávací rozpočet. Cesta k němu bude trnitá. Koalice VLASTA ho považuje za poctivý nástroj kontroly hospodaření města ze strany občanů. Návrh rozpočtu z rukou Kleslové však u většiny investičních akcí nenabízí podrobně rozvedená konkrétní čísla, nýbrž pouze rámcové zatížení pokladny naší městské části. V kombinaci s nadále využívanou rámcovou smlouvou na stavební práce jde o obrovské riziko plýtvání finančními prostředky Prahy 10.
c) Návrh rozpočtu při plánovaných výdajích ve výši téměř 1,5 miliardy Kč ponechává zcela ve starém stylu obrovskou neúčelovou investiční rezervu 206 milionů Kč, která bude čerpána podle rozhodnutí Rady a Zastupitelstva MČ Praha 10. Podle návrhu může Rada díky zmocnění Zastupitelstvem pracovat samostatně až s 15 miliony Kč. Fakticky tak 5 radních ANO může rozhodovat o investicích do 15 milionů bez konzultace s dalšími politickými silami Prahy 10! 

3. Vady v procesu vzniku rozpočtu
a) Je zlatým pravidlem, že výbory Zastupitelstva bývají podrobně účastny projednávání jednotlivých rozpočtových kapitol. Na Praze 10 jim byl rozpočet toliko předložen a nebyla jim dána možnost o čemkoliv jednat. Být pouze seznámen s klíčovým dokumentem městské části je nepřípustné, a to dokonce i tehdy, když jsou časové lhůty velmi přísné. Co je možné v soukromé firmě, je nepřijatelné v šestém největším městě ČR!
b) Politováníhodný byl i průběh „rozpočtového“ Finančního výboru 9. března. Na přípravu měli členové Finančního výboru celkem 5 dní včetně víkendu. Předseda výboru Choděra (ODS) nerozeslal písemnou pozvánku s programem. Většinou hlasů koaličních zastupitelů (s čestnou výjimkou ČSSD) byl na místě zamítnut požadavek zastupitele Moravce (VLASTA) projednat v bodu „Různé“ výtky k tomu, jak rozpočet vznikal.
Během jednání bylo přijato několik pozměňujících návrhů, jeden i od koalice VLASTA: zřízení a dotování Učitelské ceny bratří Čapků.
Na závěr jednání vznikl zmatek. Finanční výbory obvykle přijímají usnesení, kterým doporučují přijmout rozpočet. Na Praze 10 ovšem předseda Finančního výboru ústně konstatoval, že členové výboru rozpočet projednali (vzali na vědomí projednání rozpočtu včetně dílčích změn vzešlých z jednání) a nechal o svém ústně navrženém usnesení hlasovat. Toto vágní konstatování si starostka Kleslová vyložila jako „odsouhlasení rozpočtu všemi přítomnými“ (usnesení Rady v příloze)!

Sečteno a podtrženo: Návrh rozpočtu je mírně upravenou verzí posledního rozpočtu. Nedostatečně popisuje investiční výdaje. Dobrý správce městské pokladny je přitom u investic povinen obracet v ruce každou korunu dvakrát. Zvyšují se výdaje na píárové aktivity starostky, což je klasický případ konzumování veřejných prostředků ve svůj vlastní prospěch
Proto všechny odpovědné zastupitele Prahy 10 vyzýváme, aby návrh rozpočtu zamítli. Koalice VLASTA je na expertní úrovni připravena ihned jednat o rozpočtu novém, který zohlední finanční možnosti Prahy 10 a skutečné priority našich občanů.

Zastupitelé koalice VLASTA: Renata Chmelová, Pavel Mareš, Martin Moravec, Milan Maršálek, Milan Mraček, Miloslav Müller, Olga Richterová a Karel Duchek 

Přílohy:
Návrh rozpočtu pro rok 2015 
Usnesení Rady, č. 170, z 10. března 2015
- Zápis z jednání Finančního výboru z 9. března 2015: na vyžádání u Renaty Chmelové 

Kontakt: Renata Chmelová,
předsedkyně zastupitelského klubu VLASTA (Koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL a LES s podporou Pirátů)
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 724 022 964

Nahoru