Na Praze 10 jsme zvyklí na to, že rozpočet, především investic, je spíš nesplnitelným slibem než realistickým plánem a že běžný provoz MČ je částečně financován z příjmů z pronájmu a prodeje obecního majetku. Vloni byl upravený rozpočet investic plněn na necelých 25% a minimálně 100 mil. Kč běžných výdajů bylo financováno z příjmů z prodeje obecního majetku.

Novinkou návrhu rozpočtu na rok 2018 je absolutní krátkozrakost: Ke konci roku na účtu zdaňované činnosti nezbude prakticky nic! Do rozpočtu je totiž zapojen nejen zisk z prodeje a pronájmu nemovitosti v minulých letech (320 mil. Kč), ale i zisk plánovaný v roce 2018 (130 mil. Kč). Místo aby se zisky ze zdaňované činnosti investovaly do údržby bytového fondu, místo aby Městská část aktivně snižovala množství prázdných bytů a měla výnosy z pronájmu, převádí je současné vedení do hlavní činnosti. To sice opticky nyní sníží navrhovaný schodek (263 mil. Kč), ale znemožní to využít tyto prostředky na tolik potřebné opravy bytového fondu. MČ má ve správě nyní asi 300 volných bytů, které prý nelze bez opravy pronajmout. Prostředky na tyto opravy však byly v plánu na rok 2018 sníženy ze 67 na 25 mil. Kč a rozdíl se v rámci rozpočtu převede do hlavní činnosti, z které nelze opravy bytů financovat.

Jinak se navržený rozpočet prakticky neliší od toho loňského: (1) nárůst běžných výdajů oproti schválenému rozpočtu na rok 2017 o 61 mil. Kč způsobený převážně povinným navýšením platů zaměstnanců úřadu i zřízených příspěvkových organizací a odměn zastupitelů a (2) ambiciózní plán investic, které často nejsou nijak blíže specifikovány (např. 15 mil. Kč na rekonstrukci elektrorozvodů v ZŠ bez uvedení, ve které konkrétní škole) a který prakticky kopíruje plán na rok 2017 (Polliklinika Malešice, Kino Vzlet, KD Cíl, dům U Vršovického nádraží 30/30). Nová je tak asi jen rekonstrukce Radnice, resp. zpracování její projektové dokumentace za 30 mil. Kč.

To podstatné se nemění: I když se Rada MČ ve svém programovém prohlášení zavázala, že bude efektivně hospodařit s finančními prostředky a majetkem MČ Praha 10, neučinila za celé funkční období žádné kroky vedoucí k vyrovnání běžného hospodaření MČ. Vyčerpání účtu zdaňované činnosti je příkladem politického cynismu. Zájem těchto radních o městskou část Praha 10 končí datem podzimních voleb. Po nás potopa.

Lucie Sedmihradská, zastupitelka a členka Finančního výboru za koalici Vlasta 

Nahoru