Bydlení je jedna ze základních potřeb každého z nás. Proto je také správa domovního fondu jednou z klíčových služeb pro občany v každé obci či městské části (MČ). Praha 10 nutně potřebuje strategickou koncepci správy obecních bytů a nebytových prostor a nakládání s domovním fondem. Jednak proto, aby ze správy nemovitého majetku měla MČ finanční příjem, jednak proto, aby naplňovala veřejný zájem.

Praha 10 musí:

 • Mít dlouhodobou koncepci, která jasně stanoví transparentní pravidla pro prodej a pronájem nemovitosti - bytů, nebytových prostor - a která umožní efektivně spravovat nemovitosti v majetku MČ. Příkladem dlouhodobé koncepce je i podpora drobných živnostníků, kteří poskytují konkrétní služby dle zájmu obyvatel
 • Připravovat a realizovat projekty finančně dostupného bydlení (pro seniory, rodiny s dětmi, studenty atd.)
 • Podporovat neziskovky, kluby seniorů, zájmová sdružení, spolky apod. formou výhodného poskytování nebytových prostor
 • Hledat způsoby zapojení soukromých developerů k dosažení cílů MČ v oblasti bydlení
 • Podporovat sociální a komunitní služby zaměřené na řešení problémů spojených s bydlením a funkčními sousedskými vztahy

Už dva roky se vleče výběrové řízení na správu nemovitostí na Praze 10. Cílem je vybrat nového správce, protože MČ Praha 10 je dlouhodobě nespokojena se správcovskými firmami (stížnosti na pomalé provádění oprav, na jejich kvalitu, nedostatečné vymáhání pohledávek atd.). Objem nemovitostí v důsledku privatizace v posledních letech značně klesl, a tak se zdá, že rozdělení nemovitostí mezi tři správcovské firmy je zbytečné, navíc smlouvy byly uzavřeny před více než deseti lety, a nemusí tak být pro Prahu 10 výhodné.

MČ Praha 10 vypsala veřejnou zakázku „Správa domovního fondu svěřeného MČ Praha 10“ s cílem vybrat pouze jednu společnost, která by domovní fond spravovala, a uzavřít s ní smlouvu v předpokládaném objemu 40 milionů za 4 roky plnění. Nový správce by se měl ujmout správy více než 3400 bytů a 640 nebytových prostor.

Stavy k 30.11.2016, zdroj: Příloha č. 5 - specifikace nabídkové ceny (7.10.2016)

Rada MČ Praha 10 začala možnost restrukturalizace řešit už v červnu 2015. Správa nemovitého majetku je komplikovaná, navíc jsou zde rizika už od samého počátku – pokračující privatizace může znamenat pokles spravovaného majetku a tím pádem změnu zadávacích podmínek. Toto riziko se v průběhu zakázky několikrát naplnilo.

V jednáních před koncem roku 2015 byla stanovena forma užšího výběrového řízení, a také specifikovány požadované parametry. Proč MČ Praha 10 zvolila dvoufázové užší řízení není zcela zřejmé, později se ovšem ukázalo, že zvolená forma způsobila spíše komplikace. 

Průběh veřejné zakázky

Od 17. prosince 2015, kdy bylo užší výběrové řízení vyhlášeno, do dnešní doby, prodělala veřejná zakázka několik nečekaných zvratů a veletočů. Jen v krátkosti:

 • Lhůta pro podání nabídek byla mnohokrát posunována v obou fázích výběrového řízení.
 • MČ Praha 10 obdržela velké množství dotazů a publikovala celkem pět souborů dodatečných informací. Tzv. „pasporty“, tedy podrobné specifikace spravovaných nemovitostí, se dostaly do zadávací dokumentace formou přílohy až na základě dotazů uchazečů.
 • Do druhé fáze užšího výběrového řízení postoupilo 5 uchazečů. Dva z nich, AUSTIS Správa, s. r. o. a CENTRA a.s., podali námitky proti výběrovému řízení, kterým bylo vyhověno, a výběrové řízení bylo následně 30. ledna zrušeno
 • Důvodem zrušení zakázky byla ve zkratce pokračující privatizace bytového a nebytového fondu, která v očích uchazečů znemožňovala nacenění nabídky tak, aby byla porovnatelná s ostatními uchazeči. Přitom oba stěžovatelé nemovitý majetek pro Prahu 10 dosud spravují a pokračující privatizace jim doteď nečinila překážku v pokračování správy majetku.
 • Další uchazeč, společnost IKON spol. s.r.o., podal naopak námitku proti zrušení výběrového řízení. MČ Praha 10 jí nevyhověla, ale vyhověl jí Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), ke kterému se společnost odvolala. Praha 10 se odvolala také, ale bezúspěšně.
 • Zrušení výběrového řízení bylo zrušeno a veřejná zakázka běží dál. Výpovědí mandátních smluv stejně jako výpovědi nájmu nebytových prostor pro současné správce byly zrušeny a vše se vrátilo do stavu před rokem 2015. Pardon, vlastně do roku 2005, kdy smlouvy vznikly.

A jsme opět na začátku. Lhůta pro podání nabídek byla po zásahu ÚOHS stanovena na 17. 10. 2017. To, že výběrové řízení bylo špatně a neúplně připravené, dokazují všemožné změny termínů a množství doplňovaných informací ze strany MČ Praha 10, stejně jako všechny námitky účastníků, kterým MČ Praha 10 musela dosud čelit.

Zakázku pro vás budeme nadále sledovat, i ve světle toho, co Praze 10 vzkázala jedna z advokátních kanceláří, které si v průběhu zakázky najala, ohledně chybějící strategické koncepce správy majetku:

„A pokud navíc sám zadavatel uvádí, že před podáním nabídek není schopen stanovit přesný počet privatizovaných bytů, pak by zadavatel jakožto vlastník bytů za účelem jednoznačně přesného definování budoucího předmětu plnění veřejné zakázky měl mít zpracovanou pro budoucí roky jistou koncepci prodeje obecních bytů a v návaznosti na ní stanovit konstrukci nabídkové ceny, která by lépe reflektovala požadovaný předmět plnění veřejné zakázky.“ (1)

Kolik jsme zaplatili?

Určit, kolik dosud veřejná zakázka „Správa domovního fondu svěřeného MČ Praha 10“ spolkla peněz, je poměrně komplikované.
Organizátorem zadávacího řízení byla společnost ECPA – Evropské centrum pro veřejnou správu, s.r.o. Dle veřejně dostupných zdrojů zaplatila za její služby MČ Praha 10 od roku 2015 přes 77 000 Kč.
Právní služby kanceláře JUDr. Vladimír Tögel a advokátní kanceláře Brož, Sedlatý s.r.o. se pohybují v řádu statisíců za celé období zakázky.
MČ Praha 10 musela také uhradit náklady řízení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže ve výši 30 000 Kč.
Kolik stál čas radních, kteří dva roky zakázku řešili, a všech úředníků, kteří zpracovávali podklady, snad ani nechceme domýšlet.

Veronika Žolčáková, koalice VLASTA

(1) JUDr. Vladimír Togl, Právní stanovisko k námitkám proti zadávacím podmínkám veřejné zakázky „Správa domovního fondu svěřeného m. č. Praha 10“, 27.1.2017

Nahoru