Do 16. května bylo možné se přihlásit do výběrového řízení na pořízení nových PC sestav pro MČ Praha 10. Jde o zakázku na dodání a instalaci celkem 415 kusů počítačových sestav. Je dobře, že se IT vybavení MČ Praha 10 obnovuje a také je dobře, že se tak děje formou otevřené soutěže. Na jejím obsahu ani naši IT experti neshledali nic zásadně problematického.

 

Co je ovšem poněkud zarážející, je složení hodnotící komise: z 6 členů jsou 3 zastupitelé MČ Praha 10, dalšími jsou vedoucí oddělení veřejných zakázek a servisních činností a zástupce občanů. Jediným odborníkem se tak zdá být zaměstnanec Odboru e-Governmentu a ICT. Mohou tak vznikat obavy, aby zakázka neskončila podobným zmatkem, jako zakázka na outsourcing ICT, o které jsme psali například zdeOpravdu nechceme, aby o vyhodnocení nejlepší nabídky nákupu tak velkého množství počítačů za částku 8 milionů Kč rozhodovali IT experti?

 

Veronika Žolčáková, květen 2017

Nahoru