Otevřený dopis koalice Vlasta a  nezařazené zastupitelky Jany Komrskové členům rady MČ Praha 10 k novým skutečnostem ohledně Horského hotelu

V Praze 6. dubna 2016

Vážení radní MČ Praha 10,

ve světle nových skutečností, z nichž část byla popsána i v pořadu Očima Josefa Klímy (FTV Prima, 5. 4.2016), vás žádáme, abyste neprodleně učinili kroky vedoucí k odvolání členů představenstva Praha 10 - Majetková, a. s., jmenovitě pana Martina Slavíka a pana Davida Eksteina. 
Důvodem k jejich odvolání je zjevné porušení péče řádného hospodáře při realizaci zakázky elektrorozvodů v Horském hotelu Prahy 10 v Jánských Lázních a vážné podezření z trestného činu porušení povinností při správě cizího majetku.
Zopakujme si fakta: V jedné z inkriminovaných zakázek byla odvedena práce za necelých 200 000 Kč. Fakturována, odpovědnými osobami přijata a později nerozporována však byla částka přesahující 5 milionů Kč. Jak jsme se v uplynulých dnech dozvěděli, společnost Revispol přiznává, že zakázku neprovedla celou a vrací částku bezmála 5 milionů Kč zpátky společnosti Praha 10 - Rekreace, a. s.
Ptáme se vás, proč byla vůbec faktura uhrazena, když zakázka nebyla do dnešního dne dokončena. Skutečnost, že firma Revispol peníze vrací, je pro nás jen potvrzením toho, že šlo skutečně o trestný čin. Samo vrácení neoprávněně proplacených částek nijak nesnižuje závažnost spáchaného trestného činu, na který jsme společně podali trestní oznámení.

Vážení radní,
v zájmu občanů Prahy 10 je spravování veřejných záležitostí s péčí řádného hospodáře, a to i v akciových společnostech vlastněných městskou částí. Žádáme vás tedy o to, co vyplývá z vašich současných povinností: V působnosti valné hromady navrhněte dozorčí radě Praha 10 - Majetková, a. s., odvolání předsedy a místopředsedy představenstva.

S pozdravem

Renata Chmelová, předsedkyně zastupitelského klubu koalice VLASTA

členové klubu koalice VLASTA:
Pavel Mareš
Olga Richterová
Martin Moravec
Milan Maršálek
Miloslav Müller
Karel Duchek
Lucie Sedmihradská

a nezařazená zastupitelka:
Jana Komrsková

 

 

Nahoru