BYDLENÍ

Bydlení je jedna ze základních potřeb každého z nás. Správa obecního domovního fondu je klíčovou službou pro občany, kterou městská část Praha 10 poskytuje. Obecní bytový fond MČ Praha 10 je jeden z největších v našem hlavním městě, a tak dává Praze 10 možnosti, jak uspokojit potřeby různých skupin obyvatel: studentů, rodin s dětmi, seniorů, podnikatelů, jednotlivců. Praha 10 může také částečně ovlivňovat, jaké nové stavby na jejím území vyrostou, a hledat způsoby zapojení soukromých developerů k dosažení svých cílů v oblasti bydlení.


Pozitiva oblasti bydlení jsou zejména v rozsahu bytového fondu, kterým Praha 10 disponuje, ale i v rostoucí poptávce po bytech. Ta na druhou stranu způsobuje růst cen nemovitostí, což může vést ke vzniku finančních problémů domácností s nízkými a středními příjmy. Hlavní problémy v oblasti bydlení spatřujeme v chybějící koncepci nakládání s městskými byty (týkající se bytové politiky nájmů i prodeje, ale i opravy a rekonstrukce), ale i základního přehledu o bytovém fondu.

Nahoru