Tisková zpráva koalice VLASTA z 22. června 2015 ke spolupráci MČ Praha 10 se společností Program bydlení a. s.

Na jednání Zastupitelstva MČ Praha 10 v pondělí 22. června 2015 vystoupí zastupitelé koalice VLASTA s bodem “Vyhodnocení spolupráce Městské části Praha 10 se společností Program bydlení, a. s”.

Kromě smlouvy o poskytování právní pomoci uzavřela MČ Praha 10 s touto společností smlouvu o nájmu  “areálu Sedmidomky“ a smlouvu o nájmu bytů. Zmíněné smlouvy vycházejí ze smlouvy o realizaci podpůrného sociálního programu bydlení a podle názoru zastupitelů koalice VLASTA jsou pro městskou část nevýhodné.

„Městská část se smlouvou zavázala pronajmout za 1 Kč měsíčně 80 bytů s celkovou výměrou převyšující 5000 m2 společnosti Program bydlení a.s., která následně tyto byty podnajímá bývalým nájemníkům obecních bytů, kteří měli vůči městské části dluh na nájemném. Pokud by městská část pronajímala všechny tyto byty standardním způsobem, jen na nájemném by získala zhruba 600 tisíc Kč měsíčně,“ říká zastupitel koalice VLASTA a člen Komise bytové politiky Milan Mraček a doplňuje: „Městská část se navíc společnosti smluvně zavázala uhradit 3–6 měsíců  podnájemného za své bývalé nájemníky,  takže nejenže neinkasuje ze svých bytů nájemné, ale dokonce je hradí.“

Doplňuje jej předsedkyně zastupitelů koalice VLASTA a členka Kontrolního výboru ZMČ Renata Chmelová: „Zmiňované smlouvy byly uzavřeny těsně před loňskými volbami a vycházejí ze smluv původně uzavřených v roce 2005, avšak žádným způsobem nezohledňují dramatickou změnu v nájemním bydlení, jíž jsme byli v uplynulých deseti letech svědky. Zatímco v roce 2005 převyšovalo regulované nájemné na Praze 10 jen mírně třicetikorunovou hranici za metr, v současnosti vybírá městská část ve svých bytech nájemné přes 105 Kč za metr a měsíc.“

Podle Olgy Richterové, zastupitelky koalice Vlasta a členky Komise majetkové a nebytových prostor RMČ, svědčí o nestandardnosti uzavřených smluv i samotná délka trvání smlouvy: „Považuji za krajně znepokojivé, že smlouva o realizaci podpůrného sociálního programu bydlení je uzavřena do konce roku 2025, a to navíc tak, že městská část fakticky nemá možnost ji vypovědět.“

„Dostupné či sociální bydlení je oblast, kde musí hrát municipalita stěžejní roli. V této oblasti nemusí obec hledět v prvé řadě na maximalizaci zisku, ale má usilovat o důstojné bydlení pro ty, kdo se nacházejí ve velmi obtížné životní situaci. V Praze 10, jak vidno, je ale hlavním beneficientem společnost Program bydlení a.s., nikoliv občané,“  uzavírá Pavel Mareš, zastupitel a člen Výboru zdravotně sociálního.

Zastupitelé koalice VLASTA navrhnou, aby Rada na základě usnesení Zastupitelstva usilovala o ukončení smlouvy se společnosti Program bydlení a. s.

Milan Mraček, Renata Chmelová, Olga Richterová, Pavel Mareš, zastupitelé koalice VLASTA

Kontakt:
Milan Mraček, zastupitel koalice VLASTA- koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL a LES s podporou Pirátů
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 725 833 929

Renata Chmelová, předsedkyně zastupitelského klubu VLASTA - koalice občanů Prahy 10, KDU-ČSL a LES s podporou Pirátů
Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., 724 022 964

Nahoru