Paní Věra a pan Pavel jsou senioři. Majitel bytu, v němž žijí už 30 let, jim napsal, že jim zvýší nájem o 4000 Kč měsíčně. Takové navýšení si nemůžou dovolit, a tak se přišli poradit za námi v koalici Vlasta.

S podobnými případy se poslední dobou setkáváme stále častěji. Platí, že vlastník bytu může nájemné zvýšit nejdříve po roce a maximálně o 20 % za poslední 3 roky. To se u Věry a Pavla splnilo. V Praze 10 je obrovská poptávka po volných bytech – k prodeji i k pronájmu. Do Vršovic, Strašnic a na Vinohrady se stěhuje stále více lidí. Ceny bytů stoupají astronomicky. V Praze 10 přitom žije nadprůměrně seniorů (zhruba 25 000 starších 65 let) a mnozí z nich v bytech soukromých vlastníků. Lze tedy očekávat, že někteří budou brzy čelit podobné situaci jako dvojice Věra a Pavel.

Co lze dělat?

Samozřejmě jednat s majitelem bytu. Předem si zjistit, zda postupoval v souladu se zákonem. Pokud jste v sociální tísni, můžete využít bezplatné právní poradenství na úřadě Prahy 10. Můžete kontaktovat Úřad práce a ověřit si, zda nemáte nárok na některou z dávek státní sociální podpory (příspěvek na bydlení) či hmotné nouze (doplatek na bydlení). Můžete požádat o  nájem v obecním bytě. Rada MČ Praha 10 stanovuje termíny pro podání žádostí 2–3x ročně (do dubnového losování se mohli žadatelé hlásit do 3. 4., termíny jsou vždy vyvěšeny na úřední desce).

Zanedbaný bytový fond a plán koalice VLASTA

Praha 10 musí svůj bytový fond spravovat efektivně, aby nepřicházela o pravidelné příjmy. Musí intenzivně investovat do nutných rekonstrukcí (což se neděje). Letos bylo na opravy vyčleněno 25 mil. Kč, což stačí pouze na 62 bytů (místo původně plánovaných 150). Část bytů by měla být určena těm, kdo nedosáhnou na komerční bydlení: rodinám s dětmi, seniorům s nízkými příjmy, matkám samoživitelkám, které nezaplatí standardní nájem; krátkodobě i těm, kdo se ocitli v akutní krizi. Koalice VLASTA opakovaně připomíná, že Praha 10 patří k městským částem s největším počtem obecních bytů. Cílem rozumné bytové politiky na komunální úrovni by mělo být zachování soci- álně zdravého mixu obyvatel – rodin s dětmi, seniorů i mladých jednotlivců – ve všech lokalitách.

Veronika Žolčáková, spolupracovnice koalice VLASTA

 

Nahoru