Praha 10 dnes přichází o miliony z nájmů obecních bytů. Koalice VLASTA chce obecní byty co nejrychleji opravit, aby bylo bydlení dostupnější. K tématu se nám minulý měsíc ozvala paní Jana. 

Četla v našich jarních Vlastních novinách o  prázdných bytech. Bydlí ve Vršovicích ve čtyřpatrovém domě, kde je 11 ze 43 bytů volných. Prázdné byty přitahují vandaly, v domě bývá často hluk a nepořádek. Paní Janě i  jejím sousedům vadí také to, že musí platit více za energie – vytopit byt, který sousedí s prázdnými byty, je o dost dražší.

Jeden z  bytů je volný od roku 2009, jak jsme se dozvěděli z  odpovědi správcovské firmy na infožádost poslankyně Olgy Richterové. Je neopravený a údajně vyčleněný pro případ havárie. Dva z volných bytů jsou dokonce opravené a volné od roku 2015. Do losování o pronájem volných bytů, které letos již podruhé MČ Praha 10 pořádala, šly z  domu paní Jany dva byty – jeden opravený a jeden neopravený. Logiku to žádnou nemá. Nedalo nám to a spočítali jsme, o kolik MČ přišla na nájemném. Jen v tomto jediném domě do června 2018 činilo podle našich propočtů ušlé nájemné bezmála tři miliony korun.

Častým argumentem současného vedení radnice je, že byty se opravují postupně a najednou je opravit nelze. Dobrá. Podívali jsme se tedy na to, kolik už opravených bytů zůstává prázdných. Podle údajů z března 2018 je to 69 bytů (22 z nich nešlo do žádného losování). Proč trvá tak dlouho pronajmout opravené byty?! Žádný soukromník by se svým majetkem nejspíš takhle nenakládal. Sečteno a podtrženo: systém správcovských firem je nepřehledný. Výběrové řízení na nového správce se nedaří dotáhnout do konce.

Trvá od roku 2015 a momentálně bylo zrušeno a bude vypsáno znovu. Souhrnná výše dluhů na nájemném je přes 80 milionů. Prázdných bytů bylo v první čtvrtině roku 2018 celkem 326. Chybí koncepce bydlení. To všechno je velmi špatná vizitka starosty Nováka. Co je třeba udělat a co začne koalice VLASTA dělat? Začneme systematicky pracovat s  pohledávkami. Co nejvíce bytů rychle opravíme a pronajmeme. Revidujeme pravidla losování bytů a vstupní kritéria. Zrevidujeme byty krizové intervence. Příjmy z pronájmů a prodejů z velké části investujeme zpátky do bydlení. Nastavíme spolupráci správcovské firmy s městskou částí tak, aby mohla okamžitě začít pracovat s nájemníky, kteří přestanou platit. Budeme hledat vhodná řešení předtím, než dluhy začnou nekontrolovaně růst. Připravíme střednědobý plán nakládání s byty, jež jsou strategickým majetkem Prahy 10. Konec bezradné radnice. Dejte nám to na starost!

Veronika Žolčáková, Koalice VLASTA

Nahoru