Zpráva z jednání Výboru dopravy a cyklostezek ze dne 5. března 2018

Existují problémy, které stoprocentně vyřešit nejde, a pokud to někdo slibuje, nelze mu věřit. Takovou oblastí je mj. parkování v Praze, protože ještě před pár desítkami roků nikdo nečekal, že dnes bude téměř samozřejmou součástí domácnosti osobní automobil. Počet parkovacích stání na veřejných komunikací je tudíž nedostatečný.

Problematika dopravy je v kompetenci vedení hlavního města. To schválilo celoměstský koncept zón placeného stání, k němuž se jednotlivé městské části mohou přihlásit. Pokud tak městská část učiní, potřebuje k zařazení do systému studii, kterou na své náklady nechá zpracovat. Praha 10 si takovou studii nechala zpracovat v minulém volebním období. V roce 2012 ji vytvořila firma M.O.Z. Consult s.r.o. a naše městská část za ni zaplatila víc než milion korun. A nejde o studii jedinou: dále existuje Variantní návrh zón placeného stání v MČ Praha 10, zpracovaný Dopravní fakultou Jana Pernera Univerzity Pardubice.

Nyní se Rada MČ Praha 10 rozhodla zadat další studii s tím, že pokud bychom chtěli požádat o zařazení do systému zón, potřebovali bychom studii ne starší dvou let. Zakopaný pes je v tom, že se může snadno opakovat příběh z roku 2012: drahá studie bez rozhodnutí. Naše městská část se totiž nápadně podobá cestovateli, který se za drahé peníze nechává opakovaně očkovat proti exotickým nemocem. Ale protože se následně nedokáže rozhodnout, jestli na cestu vyrazit nebo ne, očkování vyprší. Domníváme se, že je potřeba nejprve se na základě dosavadních studií rozhodnout, jaké řešení problematiky parkování zvolit, aby nedocházelo k opakovanému plýtvání veřejnými prostředky na další a další studie, které končí v šuplíku. Jistě, za šest let se situace částečně změnila, ale některé závěry předchozích studií platí stále. Např. to, že v některých částech Prahy 10 by zavedení zón placeného stání vedlo k podstatnému snížení parkovacích stání, neboť by muselo respektovat normy ohledně šířky komunikací apod.

Uvědomujeme si velkou složitost dané problematiky, která překračuje hranice jednotlivých volebních období, a proto vyžaduje širokou spolupráci politických stran napříč desítkovým zastupitelstvem. Ty by měly nejprve společně analyzovat údaje z předchozích studií a posoudit, zda je zavedení zón placeného stání v Praze 10 smysluplné. Jenom v případě kladné odpovědi totiž budou prostředky za další studii vynaloženy účelně. Bez hlubší analýzy dosavadních poznatků hrozí, že nová studie bude jen další nákladnou položkou na seznamu líbivých, ale neúčinných gest.

Miloslav Müller, zastupitel koalice VLASTA (KDU-ČSL), člen Výboru dopravy a cyklostezek ZMČ Praha 10

Nahoru