Provozování hazardu je spojeno s řadou negativních jevů. Koalice Vlasta je pro jasné omezení dopadu provozování loterií a jiných her na občany Prahy 10.

Hlavním zdrojem problémů a  negativních jevů – závislostí, rozpadu rodin, zadlužování, krádeží a jiné kriminality – jsou menší herny. Tyto provozovny jsou dobře dostupné z ulice, jsou všem na očích, a to i dětem. Na Solidaritě, v ulici Turnovského, kde je herna oficiálně povolena, vzniklo během jara nové rozšíření. Lidé jsou šokováni a ptají se, jak je to možné. Domnívali se, že provoz kasin a heren je v Praze 10 velmi omezen a v hustě obydlené čtvrti nemohou vzniknout jen tak. Jak to je? Díky novelizaci obecně závazné vyhlášky 10/2013 hl. m. Prahy, regulující hazard, došlo v r. 2015 k  celkovému snížení počtu míst, na kterých lze provozovat loterie a jiné podobné hry, z původních 313 na konečných 101. Na území pěti městských částí byla zavedena nulová tolerance k hazardu. MČ Praha 10 svou šanci zavést nulovou toleranci nevyužila. Bývalá starostka Kleslová požádala za Prahu 10 o vymazání 2 míst z původních 31 ze seznamu povolených míst. Jenže na daných místech se žádný hazard už dlouho neprovozoval. Jedno místo bylo zavřené, na druhém byla kavárna. O snížení počtu tedy ve skutečnosti nešlo. Ke snížení na stávajících 14 povolených míst došlo až na samotném jednání zastupitelstva hl. m. Prahy, nutno dodat, že bez iniciativy samotné Prahy 10. Otázkou zůstává, jestli je opravdu obhajitelné dát výjimku jen některým provozovatelům a jiným provozování herny v daném místě zakázat. Jestli není skutečně nejlepší, nejpřehlednější a  nejprůhlednější nepovolit provozovnu žádnou, jak to v rámci nulové tolerance udělaly Praha 5, 7, 8, 15, 20 a Řeporyje. Podklad už pro to politici mají. V roce 2014 se občané Prahy 10 v místním referendu vyjádřili pro nulovou toleranci hazardu. I když bylo hlasování pro nízkou účast neplatné, ignorovat hlas 7376 lidí by nikdo, kdo má rozum, neměl.  
 
Veronika Žolčáková, asistentka senátorky

Předchozí článek k tématu: Chceme nulovou toleranci hazardu (8.6.2017)

Nahoru