Vážené kolegyně, vážení kolegové,

na základě velkého množství podnětů občanů z lokalit, jichž se týká provozování hazardu, si vás dovolujeme požádat o společné jednání předsedů (či zástupců) zastupitelských klubů na téma “Hazard a jeho důsledky na život občanů v Praze 10”.

Poslední důkladná diskuse na úrovni zastupitelstva MČ Praha 10 – s konkrétními důsledky pro naši městskou část, s vymezením míst, kde se hazard bude moci provozovat – se uskutečnila před čtyřmi lety, v červnu 2013. Od té doby nepochybně přibylo poznatků a zkušeností z terénu a výrazně se také proměnilo vnímání hazardu ve společnosti.

Domníváme se, že nastal čas na přehodnocení postoje MČ Praha 10 k provozování hazardu na území naší městské části. Máme za to, že bychom ve vzájemné spolupráci měli postoj k provozování heren definovat novým způsobem.

Neskrýváme, že naším přáním je tzv. nulová tolerance k hazardu. Její zavedení nebo i každé zpřísnění současného stavu s sebou ovšem nese řadu nezbytných administrativních kroků, které je třeba důkladně probrat. Navrhujeme vám proto, aby se ještě v měsíci červnu konalo společné jednání dvou zástupců z každého zastupitelského klubu, kde by se představily jednotlivé problémy, postoje jednotlivých volebních stran a narýsoval se další postup, vedoucí k revizi postoje MČ Praha 10 k provozování hazardu na jejím území.

O brzké svolání schůzky žádáme zejména starostu MČ pana Vladimíra Nováka a odpovědného radního, pana Bohumila Zoufalíka.

Předem děkujeme za Vaši odpověď.

S pozdravem a přáním všeho dobrého

Renata Chmelová 
předsedkyně zastupitelského klubu koalice VLASTA

 

 

Nahoru