Velké, tzv. strategické, investice jsou teď v různé fázi přípravy. Celkový objem těchto investic – zhruba 1 miliarda – vychází ze střednědobého výhledu financování investičních akcí. Praha 10 je bude schopna profinancovat jen za cenu výrazných úspor  běžných výdajů a jen tehdy, když alespoň na některé získá dotace. 

  1. Dům U Vršovického nádraží 30/30 – rekonstrukce na komunitní centrum (104 mil. Kč). Probíhá výběr dodavatele. Uskutečnit se má v r. 2018 a 2019.
  2. MŠ Nad Vodovodem – výstavba nové školky pro 112 dětí (62 mil. Kč). Zahájena bude nejspíš v  dubnu 2018, poté co znalec posoudí, zda cena nabídnutá dodavatelem není příliš vysoká.
  3. ZŠ Kodaňská – dokončení rekonstrukce zahájené v roce 2017 (48 mil. Kč).
  4. Bio Vzlet – dokončení rekonstrukce (43 mil. Kč). Vybrán zhotovitel (Vistoria, a. s., spjatá s neblaze známým podnikatelem Hrdličkou). Smlouva zatím nepodepsána, čeká se na výsledky auditu smluvních vztahů od roku 2001. Podepsána by měla být do konce června 2018.
  5. Poliklinika Malešice – rekonstrukce pláště budovy a interiérů (240 mil. Kč). Dokončena projektová dokumentace, zpracovává se kontrolní rozpočet. Probíhá jednání s nájemcem Medifin – Zdravotní služby, a. s.
  6. Obchodní centrum Cíl Zahradní Město – rekonstrukce objektu (19 mil.). Probíhá výběrové řízení na zhotovitele. Rekonstrukce by měla proběhnout letos.
  7. Rekonstrukce budovy úřadu (250 mil. Kč). Probíhá soutěž na zpracovatele projektové dokumentace (předpokládaná cena 26 mil. Kč). V r. 2018 proběhne rekonstrukce výtahů (cca 10 mil. Kč).
  8. Strašnické divadlo (54 mil. Kč). Připravuje se projekt na rekonstrukci vnitřních prostor a oddělení rozvodů inženýrských sítí od přilehlých domů. Dlouhodobě nejistá situace donutila odejít soubor X10.
  9. Stará škola u Strašnické (125 mil. Kč). Probíhá projektování rekonstrukce školy. V objektu bude ZŠ.
  10. MŠ Bajkalská (cca 55 mil. Kč). Dokončuje se projektová dokumentace, v rozpočtu se objeví v roce 2019.

Lucie Sedmihradská, zastupitelka a členka Finančního výboru za koalici Vlasta

Nahoru