Děkujeme za důvěru

Děkujeme Praho 10, vážení voliči, milí podporovatelé, sousedé! Radujeme se z úspěchu, začíná nám další práce na čtyři roky. S pokorou přijímáme rozhodnutí občanů, kteří vyjádřili touhu po otevřené radnici.

Uděláme pro to maximum!

Od září 2014 jsou k dispozici první, nekvalitní podklady pro další rozhodování o outsourcingu IT na Praze 10. Tyto podklady byly v březnu 2015 koalicí Vlasta zpochybněny a podařilo se rozhodnutí odložit a zadat vypracování nového externího stanoviska a zapojit poradní sbor expertů. „V koalici Vlasta jsme z toho měli velkou radost a vložili jsme spoustu hodin práce do přípravy zadání pro výběrové řízení na tento nový podklad. Bohužel právník úřadu nakonec neumožnil vložit do podmínek zadávací dokumentace např. akceptační kritéria, takže se rámcově dobrý materiál stal bezzubým,“ upozorňuje Renata Chmelová, předsedkyně zastupitelského klubu koalice Vlasta.

Vzácná shoda odborníků: Relsie musí analýzu zásadním způsobem dopracovat
Výběrové řízení na nový posudek nakonec vyhrála firma Relsie. První výstupy odevzdala na konci července, druhou část podkladů na konci srpna 2015. S podivem bylo, že externí firma navzdory včasným nabídkám pomoci do práce vůbec nezapojila odborníky pro oblast ICT, angažované různými politickými kluby zastupitelstva MČ Prahy 10. Jejich připomínky mohly být předloženy až na jednání 2.9.2015. Výsledkem bylo, že se tyto připomínky napříč politickým spektrem v jádru shodovaly - a poukazovaly na závažné nedostatky vzniklého dokumentu... Ukazuje to např. výrok  pana Strnada, zástupce J. Gattermayera (SZ) na jednání: „Z toho, co už tady zaznělo od předchozích klubů, tak jsme vlastně věcně ve shodě. Zazněla už většina věcí, co máme i my v našem seznamu připomínek, jediné, co bych asi ještě vypíchl, je to vyčíslení platu interních IT zaměstnanců.“ Připojil se tak ke kritice výpočtu personálních nákladů založené na 54 tisících Kč hrubého pro 16 odhadovaných IT zaměstnanců úřadu v případě in-house řešení, bez jemnějšího rozlišování pozic běžných techniků a skutečných specialistů. Následovala promluva experta z oblasti IT a zastupitele za ANO pana Roberta Kellera: „To, co tady zaznělo, určitě s tím souhlasíme, resp. souhlasíme v plném znění. (...) Já bych možná rád upozornil na jednu věc, a to je to, že dáváme dohromady analýzu potřeb.“ A odborník J. Cihelka, reprezentující Nezávislé Bohumila Zoufalíka, dokonce napsal: “Celá zpráva na mne působí způsobem - pořiďte si outsourcing.”

Byly připomínky vypořádány a analýza rozšířena?
Poté měla firma do 20.9. svou analýzu dopracovat a rozpracovat, a to na základě výše zmíněných písemně předaných a ústně konzultovaných připomínek expertů. Stále se zdálo, že vše může dobře dopadnout. Na konci září však Relsie odevzdalo materiály doplněné jen nepatrně. Opticky nabyly okopírováním 28 stran soudního rozhodnutí z USA, pro výběr řešení ICT na Praze 10 nicotného, nebo 21 stranami katalogu e-shopu včetně obrázků.

To, co bylo ještě včera špatně, je už dnes postačující
Jen měsíc po předchozí věcné kritice ale některým z expertů a zastupitelů téměř stejné materiály jako podklad pro rozhodování postačily. A to i přesto, že závěry Josefa Gattermayera, experta SZ (navíc nominovaného ODS a KSČM), byly velmi rázné: „Variantu č.1 nepokládám za ekonomicky výhodnou, s výpočtem ceny dle analýzy firmy Relsie nesouhlasím a doporučuji zastupitelstvu pro ni nehlasovat.“

Senátorka a uvolněná radní pro IT Ivana Cabrnochová (SZ) tak na 6. mimořádném jednání zastupitelstva  týkajícím se pouze ICT služeb pro Prahu 10 dne 7.10. 2015 nechala hlasovat pro drahé a těžko kontrolovatelné řešení outsourcingu jediné firmě, které se opírá o metodicky pochybný a obsahově nedůvěryhodný materiál od firmy Relsie. Na otázku, jak je to možné, Ivana Cabrnochová odpověděla: „Tento materiál jsme před měsícem podrobně připomínkovali, stejně jako IT experti jiných stran.  Připomínky naše a ostatních však nebyly vypořádány. A proto se ptáme: Jak to?

Takové ignorování vlastních expertů je s podivem. A jelikož ani mezi zaměstnanci Úřadu MČ Praha 10 nadále není nikdo, kdo by problematice rozuměl, není, kdo by tuto agendu pro Úřad řídil a zároveň kontroloval úroveň plnění poskytovaných služeb. Ke škodě naší obce to tak nejspíš zůstane i nadále. Navzdory tomu, že dané jednání zastupitelstva nepřijalo žádné usnesení, totiž začátkem ledna 2016 Úřad vyhlásil poptávkové řízení na podporu IT aplikací využívaných úřadem.

Když se o něco pozitivně snažíte a strašně chcete, aby to dobře dopadlo, snáz se můžete chytit do pasti. Jak taková nástraha může vypadat?

  • Past č. 1: přijmete proto ustanovení nějakého výboru či komise a klidně mu budete předsedat. - Vtip je v tom, že úřad podléhá vládnoucí koalici a zaměstnanci dobře vědí, že se zpívá podle toho, čí chleba jíte. Jako opozice nemáte páky na skutečné exekutivní řízení - a není proto možné být v jakékoli zdánlivě řídící pozici. Proto jsme vítali projednávání IT v již existujících orgánech (FiV a KMN), kde měla své zastoupení každá strana a zaznívaly všechny názory.

  • Past č. 2: když nepřijmete i zcela absurdní návrh, budete za ty “nezodpovědné a nekonstruktivní” - Návrh Milana Richtera utvořit výbor pro IT čistě z koalice Vlasta byl zcela proti smyslu demokracie. Bývalý starosta navrhl zcela absurdní přenesení odpovědnosti na opozici, která nemá nástroje, jak zrealizovat správný postup (mj. nemůže vyhlásit výběrové řízení či zadat poptávkové řízení na firmu, která zpracuje analýzu; nemůže si zadat zpracování znaleckých posudků, nemá k dispozici zaměstnance úřadu pro podporu své práce) a hlavně protismyslné vyloučení diskuze a dialogu všech zvolených zástupců občanů

  • Past č. 3: trváte na tom, co považujete za správné. I když se jen poctivě snažíte připomínkovat předložené dokumenty a poskytovat své nejlepší lidi, jejich zkušenosti a čas, vždy lze říct “že jen boříte a ničíte”. Jak to? Trváním na dobrých standardech a osvědčených procesech totiž narušujete… zavedené penězovody? Možná. Každopádně ale atmosféru lhostejnosti, malé kompetentnosti a velké odevzdanosti. Kdokoli se pokusí něco takového změnit, nemůže skončit jinak než s nálepkou stěžovatele a narušovatele.

Nejprve vás očerníme, a potom vás otrávíme

  • Nebo taky naopak. Hlavní je, abyste tuhle chybu - rozuměj, hájení veřejného zájmu, snaha šetřit peníze obce a stanovit rozumné, řiditelné a kontrolovatelné celky pro správu našeho IT - už nezopakovali. Musíte pocítit, že vás to a) bude stát spoustu energie, b) nakonec ale stejně nic nezměníte a tak za c) budete za blbce.

My ale naštěstí máme spoustu podpory kolem sebe. Ty, pro které a s nimiž vydáváme Vlastní noviny a zprávy na webu. A taky stále ještě máme chuť se učit.

Tohle celé pro nás byla obrovská zkušenost.
Nyní víme, jak by mělo být nastavené řízení IT v naší obci.
Víme, jak by se procesně správně měla vypisovat zakázka tohoto rozsahu.
Víme, v jakých momentech do zadávání kdo může vstoupit - a reálně vstupuje.
A v neposlední řadě také víme, že rozhodnutí, které úřad dle vedení zodpovědné radní přichystal, jde přímo proti názorům všech zúčastněných odborníků.

Hlavně ale víme, že máme vás. Lidi se zkušenostmi v mnoha oborech, kteří nás podporujete, radíte nám a nelitujete času a energie, abyste přispěli k dobré věci. To, že to v tomto případě nevyšlo, je škoda. Naše obec na tom tratí a dobré nastavení IT služeb holt opět zbude na budoucnost. Ovšem už to vědomí, že tu je tolik lidí ochotných a schopných pomoci, je skvělé. Jsme za to moc vděční.

Nahoru